Evaluatie

Leren van, door en met elkaar.
  • Leren in beeldende kunst is per definitie, tijdens elke les, feedback krijgen van een leraar, maar ook van elkaar.
  • De academie voor beeldende en audiovisuele kunst evalueert al haar leerlingen twee keer per schooljaar (januari en juni) aan de hand van een schriftelijke neerslag/(zelf)evaluatie. Voor alle graden (kinder- en jeugdateliers) en alle ateliers voor volwassenen gaat het zowel over het behalen van leerdoelen als attitudes. (motivatie, engagement, zelfstandigheid, gedrevenheid)
  • Op het einde van elk schooljaar nodigen we leerlingen en ouders uit om het individuele leerproces te bespreken.
  • Het werk van leerlingen die de 3de, 4de en specialisatiegraad beëindigen wordt op het einde van elk schooljaar beoordeeld door een externe jury.