Signalisatievergunning

Een signalisatievergunning is nodig wanneer u een stuk van het openbaar domein inneemt om werken uit te voeren. De signalisatie waarschuwt de weggebruiker voor gevaren en verkeersbelemmeringen. De signalisatie moet tijdens de volledige duur van de werken duidelijk en correct blijven staan.

Voorbeelden van werken waarvoor u een signalisatievergunning moet aanvragen zijn:

 • als u bij een verhuis parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden gebruikt voor de verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
 • het plaatsen van containers, bouwmaterialen,... op openbaar domein.
 • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
 • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels, ….
 • voor het afsluiten van wegen door werken.

Wanneer u een of meerdere parkeerplaatsen voor één dag wil innemen, kunt u een gratis parkeerverbod aanvragen.

Procedure

 • Vraag uw signalisatievergunning veertien dagen vooraf online aan. U kunt ook een afspraak maken met het stadsloket.
 • Na onderzoek door onze diensten ontvangt u uw vergunning in de brievenbus.
 • Na betaling kunt u uw verkeersborden afhalen in het magazijn van de stad (Hemeldonk 8).
 • U plaatst de verkeersborden minstens 24 uur voor de inname van het openbaar domein.

Kostprijs

 • U betaalt een retributie (huurprijs) voor het gebruik van de verkeersborden en andere signalisatiematerialen.
 • Wanneer u het openbaar domein voor langer dan een dag inneemt, moet u ook een belasting betalen. De belasting bedraagt 0,25 euro per kalenderdag per begonnen vierkante meter, met een minimum van 25 euro. Wanneer u betalende parkeerplaatsen inneemt betaalt u een bijkomende belasting.