Signalisatievergunning

Wanneer een aannemer een deel van het openbaar domein moet gebruiken om grondwerken uit te voeren moet hij een signalisatievergunning aanvragen.

  • Riolerings- of wegenwerken: werken op de openbare weg, meestal uitgevoerd door stadsdiensten of aannemers, zoals herstelling van een voetpad of fietspad, rioolaansluiting, vernieuwing van de rijbaan, aanleg van een nieuw voetpad, … . U moet een voorstel van signalisatieplan toevoegen. 
  • Nutsleidingswerken: werken door aannemers aan nutsleidingen. De aannemer heeft een werkvergunning nodig. Die hebt u nodig voor de aanvraag van de signalisatievergunning. U voegt de werkvergunning toe bij uw aanvraag. U voegt ook een voorstel van signalisatieplan toe. 

U moet een signalisatievergunning ten laatste 20 werkdagen vooraf aanvragen.

Vraag online aan

  • U doet uw aanvraag via de website. U moet hiervoor inloggen met uw eID of een account aanmaken.
  • Via het aanvraagformulier kunt u ook de gegevens uit GIPOD ophalen.
  • Hebt u vragen, neem dan contact op met het stadsloket.

Kostprijs

  • U mag het openbaar domein één dag gratis innemen.
  • Als u meer dan één dag nodig hebt, betaalt u 0,30 euro per m² per dag, met een minimum van 25 euro per inname. De eerste dag moet u dan ook betalen.
  • U betaalt 10 euro per dag per betalende parkeerplaats.