Dementie

Hebt u vragen over dementie? Hebt u behoefte aan een persoonlijk gesprek met iemand die weet waarover hij praat? Maakt u zich ongerust over iemand in uw omgeving? Vermoedt u dat er meer aan de hand is dan vergeetachtigheid? Wilt u info over opvangmogelijkheden voor personen met dementie?

Bel naar het infopunt dementie: 014-28 20 00. Wij ondersteunen u graag en kunnen u in contact stellen met professionele medewerkers die zich hebben gespecialiseerd in de omgang met mensen met dementie. 

Herentals, dementievriendelijke gemeente

Er zijn tal van initiatieven in Herentals voor personen met dementie en hun familieleden en mantelzorgers

  • NIEUW mantelzorgcafé: samen met de ziekenfondsen, de familiegroep (jong)dementie en Samana organiseert Convent2 in 2020 vier mantelzorgcafés. Alle mantelzorgers zijn welkom. We werken telkens rond een thema, wisselende ervaringen uit en maken tijd voor elkaar. Meer info. 
  • praatcafé (ondersteuningsgroep) dementie Herentals: in dienstencentrum Convent2 zijn er regelmatig praatcafés voor mantelzorgers, familieleden, scholen en professionelen uit de thuiszorg- en zorgsector. Voor elke bijeenkomst wordt een spreker gevraagd die info geeft over onderwerpen die met dementie te maken hebben. Na de toelichting is er altijd gelegenheid tot vragen stellen. Professionelen kunnen van ons een attest verkrijgen van de vorming.
  • familiegroep dementie Herentals: dit is een zelfhulpgroep voor mantelzorgers en familieleden van personen met dementie
  • infobrochure "praktische houvast na diagnose". Info over beheer van goederen, tegemoetkomingen, het besturen van een voertuig, vermissing, ondersteuning door professionelen, nadenken over later, dementie op jonge leeftijd. Download de brochure hieronder of haal ze op in het dienstencentrum.
  • EHBD-trolley: de EHBD-trolley is een rugzak die de bibliotheek van Herentals samen met het OCMW heeft samengesteld.  EHBD staat voor Eerste Hulp bij Dementie en dient als een eerste kennismaking met dit thema.  De trolley bundelt een selectie van 10 materialen en wil de zoektocht naar informatie makkelijker maken voor de gebruiker. U kunt de trolley ontlenen zoals een boek
  • fiche vermiste personen: dit is een informatiefiche en checklist waarmee hulpdiensten en mantelzorgers mensen met wegloopgedrag gericht kunnen zoeken
  • kunstproject “ Kunst om niet te vergeten”: dit is een cursus in de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten van Herentals, voor personen met dementie samen met een mantelzorger of vrijwilliger. De persoon met dementie kan via zijn kunstwerk in dialoog gaan met zijn omgeving. Met de vrijetijdspas krijgt u korting, vraag na of u hier recht op hebt!
  • dementievriendelijke wandeling: haal bij de dienst toerisme of dienstencentrum Convent2 de gratis brochure of download ze hieronder.
  • dagopvang in CADO Herentals. Dit is een dagverzorgingscentrum in de gerenoveerde gebouwen van woonzorgcentrum Sint-Anna. Info: coord.cado@iok.be
  • meer initiatieven in onze regio: er zijn nog tal van iniatieven voor personen met dementie: praatcafés, dagopvang, dementiehuizen, cursussen, enz.