Huurwaarborg en huurtoelage

Het OCMW kan in bepaalde gevallen tussenkomen in uw huishuur + de huurwaarborg of enkel de huurwaarborg voorschieten. Deze hulpverlening is geen automatisch recht.  Uw gezinssituatie, uw inkomen en de huurprijs die u betaalt, zullen eerst worden onderzocht. 

Naar welke dienst moet u gaan?

U moet uw vraag stellen aan de sociale dienst van de gemeente waar u op dit moment verblijft. Als u in Lier woont en naar Herentals wil verhuizen, dan moet u naar het OCMW van Lier gaan. Als u in Herentals woont en naar Lier wil verhuizen, dan moet u naar het OCMW van Herentals.

Procedure

  • Meld u aan bij de sociale dienst
  • Breng mee: huurcontract, bewijs van inkomen, identiteitskaart
  • Een maatschappelijk werker onderzoekt uw financiële situatie en uw gezinssituatie en zoekt samen met u naar een haalbare oplossing.

Dit moet u ook weten!

  • U kunt een premie aanvragen wanneer u verhuist van een ongeschikte woning naar een betere woning of van een privé huurwoning naar een sociale huurwoning. Dit wordt de "installatiepremie" genoemd. U kunt die één keer aanvragen. Vraag naar de voorwaarden bij de sociale dienst.
  • Wonen Vlaanderen kan ook een huursubsidie toekennen. Het is een tijdelijke subsidie tenzij u ouder bent dan 65 jaar.