Attest van erfopvolging

Bij een overlijden blokkeert de bank de bankrekening en het spaarboekje van de overledene. Om dat vrij te maken, hebt u een attest van erfopvolging (de vroegere erfrechtverklaring) nodig. Een attest van erfopvolging bestaat uit een lijst met mogelijke erfgenamen. Sommige organisaties zoals de mutualiteit, verzekering of het pensioenfonds vragen na het overlijden ook naar het attest van erfopvolging.
 
Procedure

Voortaan wordt aangeraden om de aanvraag van het attest van erfopvolging via MyMinFin te doen. Er is een aangepast formulier ter beschikking voor wie de aanvraag toch nog op papier wenst te doen. Daarvoor moet u bellen naar het contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 02-572 57 57.

Meer informatie over het attest van erfopvolging vindt u op de website van de FOD Financiën.

Meer informatie
 
Registratiekantoor van Turnhout
Gemeentestraat 11
2300 Turnhout
Tel. 02-575 83 10
e-mail: rzsj.kantoor.turnhout1@minfin.fed.be 
Open elke werkdag van 8 tot 12 uur