A-Z Index

V

Vacature voor 1,6 administratief medewerkers WZC Vacature voor 2,5 maatschappelijk werkers Vacature voor 3 administratief assistenten sport, jeugd & internationale samenwerking Vacature voor 8 huismoeders/huisvaders Vacature voor administratief medewerker WZC Vacature voor een adjunct logistiek verantwoordelijke Vacature voor een adjunct logistiek verantwoordelijke Vacature voor een adjunct-verantwoordelijke thuiszorg Vacature voor een administratief medewerker bij SVK ISOM Vacature voor een arbeider technieken gebouwen Vacature voor een arbeider wegen Vacature voor een coördinator vrijwilligers Vacature voor een diensthoofd sociale dienst Vacature voor een diensthoofd technische dienst Vacature voor een expert burgerlijke stand Vacature voor een expert duurzaamheid Vacature voor een expert lokale economie Vacature voor een maatschappelijk werker Vacature voor een projectleider informatiebeheer Vacature voor een sectormanager burger & samenleving Vacature voor een sectormanager stadsontwikkeling Vacature voor een teamleider activering voor de intergemeentelijke dienst tewerkstelling Vacature voor een theatertechnieker Vacature voor een trajectbegeleider voor de intergemeentelijke dienst tewerkstelling Vacature voor maatschappelijk werker Vacature voor maatschappelijk werker Vacature voor maatschappelijk werkers Vacature voor redders Vacature voor verpleegkundigen Vacature voor verpleegkundigen Vacature voor verpleegkundigen in vliegende equipe Vacatures Vakantie voor ieders beurs Vaststellen van schade aan landbouwgewassen VC Herentals laat jonge voetballers proeven van het WK Veeprijskamp Veeprijskamp op 10 juni Veilig fietsen Veilig naar school? Volg de schoolroutekaart! Veiligheidskoffer Veldloop AC Herentals Verbeterde voetgangersvoorzieningen aan het station Verblijfsbelasting Verbod om water op te pompen uit waterlopen Verbod op zwaar vrachtverkeer in Kamergoor en Proostenbos Verboden toegang Verenigingen Vergeet de mooie dagen niet Vergunning bio-legkippenstal onder strenge voorwaarden goedgekeurd Verhoogd kruispunt in Noorderwijk Verhoogde tegemoetkoming Verhuring lokalen OCMW Verkeer verstoord door weggewaaide slagboom aan spoorwegovergang Verkeer volgt tijdelijke omleiding over nieuwe brug Lierseweg Verkeersactiviteit aan basisschool De Wegwijzer Verkeershinder door rioleringswerken Stadspoortstraat Verkiezingen 2019 Verkiezingsdebat Vermelding contactgegevens vereniging Vernieuwing speeltuin Verslag kleiduifschietstand in Duipt Vervoer voor ouderen en minder mobiele personen Verwaarlozing en verkrotting Verwarmingstoelage Verweerschrift parkeerretributie Vestigingsplaatsen Vierhonderd overtredingen tijdens verkeersweek Viering 35-jarige jumelageband tussen badmintonclubs uit Herentals en IJsselstein Viering nationale feestdag Viering Vlaamse feestdag Visietekst zorg Visvijver Diependaal Vlot naar het stembureau Voetbalploegen krijgen financiële steun Voetverzorging voor senioren Volg de weg van vuil naar proper water Volgende week in het Huis van het Kind Volksraadpleging Volkssportkoffer Voorbereidende onderhoudswerken aan spoorwegbrug Lier-Herentals Voorkom vallen Voorkom verdere verspreiding buxusmot Voorlopig rijbewijs Vormingssubsidie voor jongeren Vredegerecht Vredesvlag wappert op 21 september aan het administratief centrum Vreemdeling Vriendjesdagen Vrijdagmarkt op 1 november Vrije tijd Vrijetijdspas Vrijwillige chauffeurs gezocht! Vrijwillige lesgever gezocht Vrijwillige wooncoachen gezocht Vrijwilliger verkiezingen Vrijwilligers Vroegtijdige zorgplanning Vrouwenkoor Idem Dito lid van de Herentalse cultuurraad Vrouwenraad