A-Z Index

V

Vacature voor 2 administratief medewerkers sport, jeugd & internationale samenwerking Vacature voor 2,5 maatschappelijk werkers Vacature voor administratief assistenten Netepark (m/v) Vacature voor administratief medewerker cultuur & toerisme Vacature voor een afdelingshoofd sport, jeugd & internationale samenwerking Vacature voor een arbeider logistiek, evenementenbeheer & administratie Vacature voor een arbeider vervoer Vacature voor een diensthoofd technische dienst Vacature voor een expert boekhouding Vacature voor een expert mobiliteit Vacature voor een expert sportanimatie Vacature voor een mecanicien (arbeider garage) Vacature voor een ploegbaas schoonmaak Vacature voor een ploegbaas schoonmaak Vacature voor een ploegbaas schoonmaak Vacature voor een sectormanager burger & samenleving Vacature voor een sectormanager stadsontwikkeling Vacature voor een teamleider wegen & technieken gebouwen Vacature voor een technieker elektriciteit Vacature voor expert mobiliteit Vacature voor redders Vacature voor schoonmakers Vacatures Vacatures voor verpleegkundigen en zorgkundigen Vakantie voor ieders beurs Vanaf oktober dagopvang in Herentals Vaststellen van schade aan landbouwgewassen VC Herentals laat jonge voetballers proeven van het WK Veeprijskamp Veeprijskamp - Inschrijving ezels Veeprijskamp - Inschrijving pony's Veeprijskamp - Inschrijving schapen Veeprijskamp - Inschrijving trekpaarden Veeprijskamp op 21 mei Veilig fietsen Veiligere schoolomgeving aan De Wegwijzer Veiligheidskoffer Veldloop AC Herentals Verbeterde voetgangersvoorzieningen aan het station Verblijfsbelasting Verbod tot roken en vuur maken in de bossen Verbod watergebruik kanaal Bocholt-Herentals Verboden toegang Verbroederingsconcert Verenigingen Vergeet de mooie dagen niet Vergunning bio-legkippenstal onder strenge voorwaarden goedgekeurd Verhoogd kruispunt in Noorderwijk Verhoogde tegemoetkoming Verhuring lokalen OCMW Verkeer verstoord door weggewaaide slagboom aan spoorwegovergang Verkeer volgt tijdelijke omleiding over nieuwe brug Lierseweg Verkeersactiviteit aan basisschool De Wegwijzer Verkeershinder door rioleringswerken Stadspoortstraat Verkiezingen 2019 Vermelding contactgegevens vereniging Vermijd wachtrijen in het stembureau Vernieuwing speeltuin Verslag kleiduifschietstand in Duipt Vervoer voor ouderen en minder mobiele personen Verwaarlozing en verkrotting Verwarmingstoelage Verweerschrift parkeerretributie Vestigingsplaatsen Vierhonderd overtredingen tijdens verkeersweek Viering 35-jarige jumelageband tussen badmintonclubs uit Herentals en IJsselstein Viering 75-jarigen Viering nationale feestdag Viering Vlaamse feestdag Vijf nachten onderhoudswerken op E313 Vijfde Herentalse oldtimerrondrit Vijftig jaar jeugdraad Visvijver Diependaal Vlaamse feestdag 11 juli Voetbalploegen krijgen financiële steun Voetgangersbrug Hellekens wordt gereinigd Voetverzorging voor senioren Volkscaféroute Volksraadpleging Volkssportkoffer Voltijds maatschappelijk werker in tijdelijk verband Voltijds maatschappelijk werker in tijdelijk verband Voorkom vallen Voorkom verdere verspreiding buxusmot Voorlopig rijbewijs Vormingssubsidie voor jongeren Vredegerecht Vredesvlag wappert op 21 september aan het administratief centrum Vreemdeling Vriendjesdagen Vrijdag start onderhoud arboretum Le Paige Vrije tijd Vrijetijdspas Vrijwillige chauffeurs gezocht! Vrijwillige lesgever gezocht Vrijwillige wooncoachen gezocht Vrijwilliger verkiezingen Vrijwilligers Vrijwilligers gezocht Vroegtijdige zorgplanning Vrouwenkoor Idem Dito lid van de Herentalse cultuurraad Vrouwenraad