Werken door derden

Wanneer een firma werken uitvoert voor de stad, zijn een aantal wettelijke regels van toepassing. Het gaat om werken door aannemers of onderhoudsfirma’s die niet vallen onder de bepalingen van de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. De stad heeft hiervoor een procedure opgesteld die deze firma's moeten volgen. Deze procedure heeft tot doel de minimale veiligheidsvoorschriften voor de firma nader te omschrijven. Het geeft de firma en zijn onderaannemers de nodige informatie over de risico's en de maatregelen die zij moeten nemen om het welzijn van de werknemers te garanderen.