Waarom we aan participatie doen

Een participatief traject is meer dan een serie van inspraakmomenten, het is een leertraject voor alle gebruikers en een oefening van wederzijds begrip. Zowel voor het ontwerpteam, het stadsbestuur, als de inwoners. Doorheen het ganse ontwerptraject worden parallel dan ook de nodige participatie-en communicatiemomenten voorzien. De actorenanalyse, die verfijnd zal worden op de startmeeting, is een degelijk uitgangspunt om een participatief proces op te starten. Belangrijk is dat we ervoor kiezen om op selecte momenten deze verschillende groepen (en dus verschillende verwachtingen) juist terug bij elkaar te zetten en met elkaar in contact laten komen om een meer genuanceerd beeld te bekomen.

Het participatietraject voor Morkhoven zien we als een apart traject van dat van Noorderwijk gezien elk dorp zijn eigen lokale identiteit en uitdagingen heeft. Toch lijkt het ons cruciaal om te bekijken hoe we beide zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen en synergiën maken. Ook met het participatief traject dat is opgezet in het kader van de opmaak van het beleidsplan dient te worden afgestemd.

We zien in dit project een uitdaging om het engagement en enthousiasme dat van sommigen ook reeds gevraagd wordt binnen het traject van het beleidsplan en het andere masterplan hoog te houden. We zorgen dan ook steeds voor de nodige afstemming tussen beide trajecten om ‘participatie-moeheid’ te vermijden maar ook om onze tijd efficiënt in te zetten. Hoewel elk werk- of publieksmoment in zijn eigen vorm een communicatieopportuniteit is, engageren we ons om een aantal permanent zichtbare producten te maken om te blijven informeren. Op die manier kunnen geïnteresseerden materiaal aan elkaar doorgeven en groeit het bereik ook tussen de participatiemomenten in.