Stedenbouwkundig attest

Als u zekerheid wilt over de bebouwingsmogelijkheid van een stuk grond voor u de aanvraag tot omgevingsvergunning indient, dan vraagt u best eerst een stedenbouwkundig attest aan. Er zijn voor heel wat percelen in Herentals geen eenduidige voorschriften uitgewerkt. Een stedenbouwkundig attest kan, voor een verkoopsovereenkomst wordt getekend, een geïnteresseerde koper voldoende garanties bieden over de mogelijkheden van een stuk grond. 

Het stedenbouwkundig attest is een document dat wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. Het geeft aan of het beoogde project voor vergunning in aanmerking komt. 

Een stedenbouwkundig attest kan niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  • geen substantiële wijzigingen zijn aan het betrokken terrein
  • geen substantiële wijzigingen zijn van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften
  • de adviezen, de bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Let op! Een stedenbouwkundig attest is geen omgevingsvergunning. De informatie op een attest blijft slechts twee jaar geldig.

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen hebt u geen architect nodig. Afhankelijk van de moeilijkheid van een opdracht is het wel aangewezen dat u zich laat bijstaan door een deskundige (landmeter, stedenbouwkundige, …).

U ontvangt het attest op basis van een door u opgemaakt schetsontwerp. Zo kunt u zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Voorbereiding

Ben u zich nog aan het informeren, maar u weet niet hoe u verder moet? Maak dan een afspraak met de dienst omgeving.

Procedure

  • U dient uw dossier in tweevoud in bij het stadsloket (Augustijnenlaan 30). Hiervoor hebt u geen afspraak nodig. U krijgt een ontvangstbewijs.
  • De termijn voor het afleveren van een stedenbouwkundig attest is 75 dagen.

Wat brengt u mee?

Kostprijs

30 euro