We maken ruimte voor de dorpen

Morkhoven en Noorderwijk zijn twee landelijke gemeentes met elk een eigen karakter. In de masterplannen werken we – met respect voor de identiteit van ieder dorp – aan een sterke, samenhangende dorpskern. We onderzoeken hoe we groene ruimte, kwaliteitsvol wonen en werken, ruimte voor zorg en een aantrekkelijk aanbod aan recreatie en gemeenschapsvoorzieningen kunnen combineren.

De opmaak van deze masterplannen verloopt samen én in wisselwerking met de opmaak van een breder beleidsplan ruimte en mobiliteit, dat de stad recent opstartte.

Het masterplan stelden we aan u voor in een tweede dorpsatelier. Het vormt de ruimtelijke vertaling van de vooropgestelde visie en ambities, rekening houdend met de al geplande projecten. Om het masterplan effectief om te zetten in realiteit, gingen we in het tweede dorpsatelier samen met u op zoek naar mogelijke proefprojecten, coalities en ontwikkelingsstrategieën.

U zette met uw input mee de krijtlijnen uit voor het actieplan dat in een volgende fase wordt opgesteld. Het actieplan geeft aan hoe het masterplan wordt omgezet in de realiteit. Het benoemt stap voor stap wie betrokken moet worden, wat de tussenstappen zijn en wat de gewenste timing is. De dorpsateliers vonden plaats op dinsdagavond 20 september in de parochiezaal (Goorstraat 1) in Morkhoven en maandagavond 26 september in het Oud Zwembad (Ring) in Noorderwijk.