Verweerschrift parkeerretributie

U kreeg een parkeerretributie (een parkeerboete) en gaat hiermee niet akkoord? U wenst dit aan te vechten maar weet niet hoe? We beschrijven hier hoe u dit het beste kunt aanpakken.

1. Betaal de parkeerretributie.

2. Vul het 'verweerschrift bij vaststelling inbreuk(en) op het retributiereglement parkeren' in. 

3. U brengt het ingevulde formulier met eventuele bijlagen binnen bij het stadsloket of bij de politie.

U kunt de documenten ook via de post opsturen naar:

Stadsbestuur Herentals
Financiële dienst
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
 

Het ingevulde formulier mag u niet mailen. Voor het verdere onderzoek ervan is een ondertekend formulier op papier absoluut onontbeerlijk.
 
4. De politie onderzoekt het dossier op basis van uw verweerschrift en licht het stadsbestuur in.

5. Het stadsbestuur stuurt u een brief en vertelt u of het al dan niet akkoord gaat met uw standpunt.
 
6. Wanneer de politie en het stadsbestuur vasthouden aan de oorspronkelijke vaststelling, verneemt u in die brief op welke manier u verder kunt procederen. Als het verweerschrift wordt goedgekeurd, stort het stadsbestuur het bedrag terug.