Visietekst zorg

Vanuit onze visie dat een kind, jongere of volwassene een individu is, met eigen talenten en noden, gaat onze academie het engagement aan om zorg te besteden aan elke leerling. 

Ze wil een klimaat scheppen waarin elke leerling zich goed voelt. Zij heeft oog voor de prestaties als vakman, kunstenaar, onderzoeker, samenspeler en performer, maar daarnaast ook voor de sociaal-emotionele en de psychomotorische ontwikkeling van elke leerling. In de academie kan, mede dankzij de verschillende rollen, rekening worden gehouden met de eigenheid, talenten en persoonlijkheid van elke leerling. 

Dit betekent eveneens dat de academie bereid is om binnen zijn mogelijkheden, en rekening houdend met de regelgeving van het decreet, een inspanning te leveren om kinderen/jongeren en volwassenen met speciale leerbehoeften op te vangen, te integreren en zo veel mogelijk onderwijs te bieden op maat, dit vooral in de individuele lesvakken. 
Vanuit onze visie moeten leerlingen die nood hebben aan extra zorg deze ook krijgen, in zoverre dit kan binnen de draagkracht van onze academie. Omdat kinderen/jongeren en volwassenen mogen verschillen, kan en mag ook het leertraject en de wijze van evalueren bij elke leerling verschillen. 

Het zorgbeleid wordt in de academie gedragen door het volledige team. 

Klasleerkrachten (klassikale lessen) en vakleerkrachten (individuele lessen) gaan wekelijks met hun leerlingen om. Als zij signalen krijgen of opvangen dat er nood aan is, geven ze zoveel mogelijk gepaste zorg en nemen preventieve en remediërende maatregelen. 
Daarnaast kunnen leerlingen en ouders steeds met zorgvragen terecht bij de directie, de werkgroep zorg en zorgcoördinator. 
Bij inschrijving van elke nieuwe leerling wordt via een korte vragenlijst gepeild naar behoeften op het gebied van zorg. Zo kunnen leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, steeds in overleg met de ouders, snel worden opgevolgd en begeleid. 

Voor leerlingen met een attest CLB ondersteuning speciale onderwijsbehoeften, verwijzing bijzonder onderwijs of VAPH is er na overleg de mogelijkheid tot 'Verhoogde Zorg' en een 'Individueel Aangepast Curriculum'.