Belastingvoordeel

Personen met een laag inkomen kunnen een vrijstelling of vermindering krijgen van belastingen.

Vrijstelling provinciebelasting

 • voor personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming (ook voorkeurtarief genoemd) van het ziekenfonds.
  Kijk naar de code of de klevertjes van uw ziekenfonds: als de het derde cijfer van de code onderaan op de kleefzegel een 1 is - bijvoorbeeld 441/461, 131/270, 111/111, 101/101 - dan krijg je vrijstelling
 • de vrijstelling wordt automatisch toegepast.  Moet je toch betalen?  Stuur dan het aanslagbiljet mét kleefbriefje van je ziekenfonds naar de dienst Fiscaliteit, Boomgaardstraat 22 bus 111, 2600 Antwerpen.

Vrijstelling heffing op afvalwater

Deze vrijstelling wordt automatisch toegepast voor:

 • gepensioneerden die op 1 januari van het heffingsjaar een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen krijgen;
 • personen die op 1 januari van het heffingsjaar een leefloon krijgen;
 • personen met een handicap die op 1 januari van het heffingsjaar een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen en/of de tegemoet-koming hulp aan bejaarden en/of de integratie-tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Je kunt de vrijstelling zelf aanvragen bij de Vlaamse Milieumaatschappij, Alfons Van de Maelestraat 96, 9320 Erembodegem.

Belastingvermindering voor mantelzorger

Wonen je ouders of grootouders bij je in?  Vermeld hen op de belastingsaangifte als “personen ten laste”. Onder bepaalde voorwaarden betaal je dan minder belastingen.

Vermindering inkomstenbelasting

Personen met een attest van invaliditeit kunnen vermindering krijgen op hun inkomstenbelastingen.

Vermindering onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing is de belasting die je betaalt op gronden, gebouwen of bedrijfsmateriaal.  Deze belasting is dus enkel voor eigenaars.  Je krijgt automatisch een vermindering als je behoort tot deze categorieën:

 • je hebt een bescheiden woning. Dit is een woning met een kadastraal inkomen lager dan 745 euro (niet geïndexeerd).
 • je hebt minimum 2 kinderen die in aanmerking komen voor gezinsvergoeding
 • je hebt minimum 66 % invaliditeit op 1 januari van het aanslagjaar of een vermindering van zelfredzaamheid van minimum 9 punten, vastgesteld voor 65 jaar
 • je bent grootoorlogsverminkte.

Als je huurder bent, kun je ook vermindering van onroerende voorheffing krijgen. Die vermindering wordt toegekend aan de huisbaas en die verrekent de vermindering in je huurprijs.  Vraag een meldingsformulier aan via het gratis nummer 1700.