Subsidie noordwerking en ontwikkelingseducatie

Als u een Noord-Zuidactiviteit organiseert waarbij de waarden respect, diversiteit en verbondenheid centraal staan kunt u hiervoor een subsidie aanvragen bij het stadsbestuur.