Dagindeling

Speelpleinwerking De Sjallekes

7 uur

 • Vooropvang tot 8 uur op het speelplein door één animator met een beurtrol.
 • Ouders zijn verplicht om voor- en naopvang voor de kampen te reserveren. De dienst laat dit tijdig weten. Kinderen die naar het speelplein komen zijn niet verplicht te reserveren omdat zij per dag kunnen inschrijven.
 • Maandagochtend is de hoofdanimator samen met de animator aanwezig om 7 uur.
 • De volgende dagen is er telkens één animator aanwezig om de vooropvang te begeleiden.
 • De animator noteert welke kinderen aanwezig zijn in de opvang en hun aankomstuur.
 • De uren worden genoteerd tot 8 uur.
 • Ook bij de kleutergroep is er vooropvang tot 8 uur door één animator met een beurtrol.
 • Maandagochtend is de expert kleuters samen met de animator aanwezig om 7 uur.
 • De volgende dagen is er telkens één animator aanwezig om de vooropvang te begeleiden.
 • De animator noteert welke kinderen aanwezig zijn in de opvang en hun aankomstuur.
 • De uren worden genoteerd tot 8 uur.

8 uur

 • De (hoofd)animatoren en expert kleuters zijn aanwezig op het speelplein.
 • Van 8 tot 9.30 uur voorzien de animatoren spelimpulsen of speelhoeken.
 • De hoofdanimator of expert kleuters duidt de aanwezigheid van de kinderen aan.
 • De aanwezigheidslijsten per week worden afgedrukt en bezorgd op het speelplein. We raden ouders aan op voorhand in te schrijven maar het is geen verplichting. Kinderen die 's morgens toekomen mogen dus ook ingeschreven worden. Je noteert goed de gegevens van de kinderen op het blanco document (medische fiche) en geeft dit door aan de dienst.
 • Twee animatoren ontvangen de kinderen bij het aanmelden, geven hen een sjaaltje, maken hen op een leuke manier wegwijs op het speelplein!
 • De kleuteranimatoren ontfermen zich over de kleuters en doen geen speelhoekwerking.
 • De hoofdanimator of expert kleuters noteert de aankomsturen van de animatoren. De uren van de stagiairs moeten niet genoteerd worden omdat zij geen vergoeding krijgen. De uren van de animatoren starten niet voor 8 uur (enkel de animator die de vooropvang begeleidt) maar kunnen wel later starten. (bus gemist, overslapen, ...)

9 uur

 • De hoofdanimator ontvangt de sleutels van de vooropvang en bezorgt de sleutels aan de animator van de naopvang en de volgende vooropvang.
 • De kleuterwerking start met de activiteit.

9.30 uur

 • De hoofdanimator fluit voor de start van de dag en zingt samen met de kinderen en de animatoren het speelpleinlied (optioneel indien lied gekend is).
 • De animatoren geven al spelenderwijs een kort overzicht van de activiteiten voor die dag. Zorg voor voldoende inkleding zodat de kinderen geprikkeld worden.

10 uur

 • Start van de voormiddagactiviteiten.
 • Tot de middagpauze kan de hoofdanimator naar de verschillende speelgroepen gaan om mee te spelen, zo krijgt hij een goed beeld van hoe de animatoren en de stagiairs werken.

12 uur

 • Middagpauze. Als de groep klein genoeg is kan er perfect samen gegeten worden en hoeft er geen middagbewaking voorzien worden.
 • De ene helft van de animatoren pauzeert van 12 tot 12.30 uur en houdt de kinderen in het oog van 12.30 uur tot 13 uur.
 • De andere helft van de animatoren pauzeert van 12.30 uur tot 13 uur en houdt de kinderen in het oog van 12 tot 12.30 uur.
 • De kinderen blijven minstens tot 12.15 uur aan tafel zitten.
 • De radio mag opstaan maar enkel als achtergrondmuziek zodat de kinderen rustig kunnen eten.
 • De kleuteranimatoren ontfermen zich over de kleuters en doen geen middagbewaking.
 • De hoofdanimator maakt de lijst voor de middagbewaking en voor de huishoudelijke taken (tafels kuisen, vegen, ...) op.

13 uur

 • Materiaal van de namiddagactiviteiten klaarzetten.
 • Start van de namiddagactiviteiten.
 • Tot 16 uur kan de hoofdanimator naar de verschillende groepen gaan om mee te spelen, zo krijgt hij een goed beeld van hoe de animatoren en de stagiairs werken.

16 uur

 • De hoofdanimator fluit voor het einde van de speelpleindag. 
 • Twee animatoren staan aan de poort, nemen op een leuke manier afscheid van de kinderen en kijken na of de kinderen niet alleen vertrekken.
 • De kleuteranimatoren staan aan hun poort, nemen afscheid en kijken na of de kleuters niet alleen vertrekken.
 • De kinderen die in de na-opvang blijven, melden zich bij de hoofdanimator of expert kleuters of een animator.
 • Twee animatoren doen huishoudelijke taken (tafels kuisen, vegen, …).
 • Twee kleuteranimatoren doen dagelijks huishoudelijke taken (tafels kuisen, vegen, …) in de kleuterlokalen.
 • Eén animator doet de na-opvang tot 18 uur met een beurtrol.
 • De animator noteert hoe laat elk kind van de opvang vertrekt.
 • Op vrijdag verzorgen de hoofdanimator en de expert kleuters de na-opvang.
 • De andere animatoren overlopen de activiteiten van de volgende dag, de hoofdanimator stuurt eventueel bij.
 • De hoofdanimator evalueert de afgelopen dag en bespreekt eventuele knelpunten.

16.30 uur

 • De animatoren mogen naar huis vanaf 16 uur als alle taken zijn volbracht.
 • Als er nog verder, na 16.30 uur, aan het programma gewerkt wordt, mag dit maar deze uren zijn niet bezoldigd.
 • De hoofdanimator noteert de vertrekuren van de animatoren. De uren worden afgerond.

18 uur

 • Als het laatste kind vertrokken is, zorgt de animator dat de ramen en deuren goed gesloten zijn bij vertrek.

Speelpleinwerking NoMo

7.30 uur

 • Vooropvang tot 8.30 uur op het speelplein door één animator met een beurtrol.
 • Ouders zijn verplicht om voor- en naopvang te reserveren. De dienst laat tijdig weten of vooropvang nodig is op het speelplein.
 • Maandagochtend is de hoofdanimator aanwezig.
 • De volgende dagen is er telkens één animator aanwezig om de vooropvang te begeleiden.
 • De animator noteert welke kinderen aanwezig zijn in de opvang en hun aankomstuur.
 • De uren worden genoteerd tot 8.30 uur.

8.30 uur

 • De (hoofd)animatoren zijn aanwezig op het speelplein.

8.30 uur tot 9 uur

 • De animatoren voorzien spelimpulsen.
 • De hoofdanimator duidt de aanwezigheden van de kinderen aan.
 • De aanwezigheidslijsten per week worden afgedrukt en bezorgd op het speelplein. We raden ouders aan op voorhand in te schrijven maar het is geen verplichting. Kinderen die 's morgens toekomen mogen dus ook ingeschreven worden. Je noteert goed de gegevens van de kinderen op het blanco document (medische fiche) en geeft dit door aan de dienst.
 • De hoofdanimator noteert de aankomsturen van de animatoren. De uren van de stagiairs moeten niet genoteerd worden omdat zij geen vergoeding krijgen.

9 uur

 • Start van de voormiddagactiviteit.

12 uur

 • Middagpauze.

12.30 uur

 • Vrij spel voor de kinderen met toezicht van de animatoren.
 • Materiaal van de namiddagactiviteit klaarzetten.

13 uur

 • Start van de namiddagactiviteit.

16 uur

 • Einde van de speelpleindag.
 • De animatoren overlopen de activiteiten van de volgende dag en sturen eventueel bij.
 • Eén animator verzorgt de na-opvang.

16.30 uur

 • De animatoren mogen naar huis vanaf 16 uur als alle taken volbracht.
 • Als er nog verder aan het programma gewerkt wordt, na 16.30 uur, mag dit maar deze uren zijn niet bezoldigd.
 • De hoofdanimator noteert de vertrekuren van de animatoren. De uren worden afgerond.

18 uur

 • Na-opvang tot 18 uur op het speelplein door één animator met een beurtrol.
 • Op vrijdag verzorgt de hoofdanimator de na-opvang.
 • De animator noteert hoe laat elk kind van de opvang vertrekt.

Speelbus

12 uur

 • De hoofdanimator haalt de Speelbus en het nodige spelmateriaal op aan de Vossenberg en rijdt naar de locatie.
 • De animatoren gaan op eigen kracht naar de locatie.

13 uur

 • Start van de activiteit.
 • De hoofdanimator noteert de namen en leeftijden van de kinderen die komen spelen.
 • De ouder of voogd geeft ook een telefoonnummer op waarop hij of zij te bereiken is.

16 uur

 • Einde van de activiteit.
 • De Speelbus wordt ingeladen.

16.30 uur

 • Pauze.

17 uur

 • De hoofdanimator vertrekt naar de locatie van de speelstraat.
 • De animatoren gaan op eigen kracht naar de locatie.

17.30 uur

 • Start van de activiteit in de speelstraat.
 • De hoofdanimator noteert de namen en leeftijden van de kinderen die komen spelen.

19.30 uur

 • Einde van de activiteit in de speelstraat.

19.45 uur

 • De hoofdanimator brengt de Speelbus terug naar de Vossenberg.

Kampen

8 uur 

 • Enkel als de vooropvang plaats vindt in de Vossenberg: Start van de vooropvang door één animator of expert. Je noteert welke kinderen aanwezig zijn en houdt een oogje in het zeil. Je zorgt ook voor animatie tijdens de opvang (muziek, spelletjes, kleurplaten…). 
 • Start van de bustoer door een vaste busbegeleider. Je vertrekt aan sporthal de Vossenberg (Markgravenstraat 107) en rijdt mee met de bus. Je noteert welke kinderen er opstappen en aan welke halte. Je zorgt dat de kinderen een gordel dragen en dat ze rustig zijn op de bus. Je zet de kinderen af aan de juiste locatie. 

8.45 uur 

 • Alle animatoren en experten zijn aanwezig op de locatie. De kinderen worden opgevangen in de kleedkamer. De kinderen van de opvang worden naar de juiste kleedkamer gebracht.  

9 uur 

 • Start van de activiteiten. Je gaat met de kinderen naar het juiste terrein of lokaal. De kinderen die op uitstap gaan verzamelen aan de bus. 

10.30 uur 

 • Pauze. De kinderen krijgen de tijd om een tussendoortje te eten en naar het toilet te gaan. Je laat de kinderen voldoende drinken. Indien nodig is dit ook een moment om de kinderen zich opnieuw te laten insmeren met zonnecrème.

12 uur 

 • Middagpauze. De kinderen van de Vossenberg eten in de kinderateliers van de kunstacademie (Markgravenstraat 77). Het is mogelijk dat het eten in shiften verloopt. Indien het goed weer is, kunnen de kinderen buiten spelen. Anders komen ze terug naar sporthal de Vossenberg. 
 • De andere kinderen eten op de eigen locatie. Er wordt voor iedereen een halfuur tijd voorzien om te eten en een halfuur om vrij te spelen. 
 • Je zorgt ervoor dat alles proper blijft. Tafels afvegen, afval in de vuilnisbak, ...

13 uur 

 • Start van de middagactiviteiten. 

14.30 uur 

 • Pauze. De kinderen krijgen de tijd om een tussendoortje te eten en naar het toilet te gaan. Je laat de kinderen voldoende drinken. Indien nodig is dit ook een moment om de kinderen zich opnieuw te laten insmeren met zonnecrème.

15.50 uur 

 • De dag loopt ten einde, het is tijd om op te ruimen. Alle materiaal in de juiste bak en op de juiste plaats. De kinderen verzamelen hierna terug in de kleedkamer. De kinderen van de bus verzamelen op de aangegeven locatie.

16 uur 

 • De dag zit er op. De kinderen worden opgehaald door de ouders. Je blijft tot iedereen van je groep is opgehaald. Je verzamelt de kinderen die naar de na-opvang moeten.
 • De bustoer begint aan zijn ronde. Als busbegeleider zorg je dat de kinderen een gordel dragen en dat het rustig is op de bus. Je zet de kinderen af aan de juiste halte. Als de bustoer gedaan is, kom je tegen de verantwoordelijke van het jeugdloket zeggen dat je terug bent.  
 • Op de laatste dag van de week verzamelen alle animatoren en experten voor een evaluatie.