Morkhoven

Hoe zorgen we dat het gebruik van de beschikbare ruimte kwaliteitsvol verloopt en beantwoordt aan de plaatselijke noden? In de opmaak van het masterplan wordt eerst onderzocht wat de ruimtebehoefte is. Daarbij gaat extra aandacht naar nieuwe woonvormen die op de huidige vergrijzing inspelen.

We kijken naar hoe we een verkeersveilige doortocht voor niet gemotoriseerd vervoer kunnen maken. Verder denken we na over nieuwe invullingen om de dorpspleinen weer aantrekkelijker te maken. Welke noden zijn er nog bij de jeugd en de gezinnen van Morkhoven? Hoe moeten we omgaan met de school en met de kerk? Wat met de sportinfrastructuur?