Diftar

Welke bakken zijn er?

Een restafvalbak is verplicht, een GFT-bak niet. U kunt er immers ook voor kiezen uw groenafval thuis te composteren of kippen te houden. Voor restafval kan je beschikken over een bak van 40 liter, 120 liter of 240 liter. Voor GFT kan je beschikken over een bak van 40 liter of 120 liter. Voor GFT is een tweede bak van 120 liter mogelijk. Verenigingen en scholen kunnen ook beschikken over een restafvalbak en GFT bak van 1.100 liter.

Kan ik bakken omruilen?

U kunt een bak (restafval of GFT)  omruilen voor een groter of kleiner model.

U kunt eenmaal gratis omruilen. Vanaf de volgende omruiling betaalt u telkens 10 euro. 

Hiervoor belt u naar de gratis DIFTAR-informatielijn (0800-97 687). U spreekt een leverdatum af en de bak wordt dan bij u omgeruild. Op het moment dat uw bak wordt opgehaald, moet deze leeg zijn.

Ik heb geen GFT-bak en ik zou er graag één hebben. Wat moet ik doen?

U belt naar de gratis DIFTAR-informatielijn (tel. 0800-97 687). U spreekt een leverdatum af en de bak wordt dan bij u geleverd.

Ik heb een GFT-bak en wil hem niet meer. Wat moet ik doen?

U belt naar de gratis DIFTAR-informatielijn (tel. 0800-97 687). U spreekt een datum af waarop de bak wordt opgehaald. Op het moment dat uw bak wordt opgehaald, moet deze leeg zijn.

Ik heb liever twee kleine containers in plaats van een grote / liever twee containers van 120 liter dan een van 240 liter. Kan dat?

Neen, dit is niet voorzien. Afwijkingen kunnen alleen toegestaan worden door het college van burgemeester en schepenen. Hiervoor moet u een brief schrijven naar het college van burgemeester en schepenen, met grondige motivatie en duidelijke omschrijving van wat u wenst.

Hoeveel kost Diftar?

U betaalt voor elke bak die u gebruikt maandelijks 1,70 euro. Voor restafval betaalt u 0,30 euro per kilogram, voor gft 0,22 euro per kilogram. Een slot plaatsen op een bak kost 35 euro.

Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2021

In samenspraak met IOK Afvalbeheer past de stad de tarieven van de huis-aan-huisinzameling aan. 

 • Voor restafval wordt de vaste kost per maand geïndexeerd: u betaalt 2,15 euro in plaats van 1,70 euro. De prijs per kilo daalt van 0,30 euro tot 0,24 euro per kilo. 
 • Voor gft blijft de vaste kost van 1,70 euro per maand behouden. De prijs per kilo daalt van 0,22 euro tot 0,10 euro. 
 • Een rol pmd-zakken kost nog maar 3,60 euro in plaats van 5 euro.

Raadpleeg het belastingreglement.

​Hoe betaalt u?

U stort via overschrijving een beginsaldo van 75 euro op de Diftarrekening. Elke maand wordt een bedrag afgehouden van dit beginsaldo. Wanneer uw saldo lager is dan 10 euro, krijgt u een nieuw overschrijvingsformulier. Het bedrag op deze nieuwe overschrijving is berekend op de hoeveelheid die u de afgelopen drie maanden hebt meegegeven. Als u opnieuw moet betalen, krijgt u een gedetailleerd overzicht van het opgehaalde afval. 

Hoe verloopt de weging van het afval?

Tijdens de ophaalronde wordt de container voor en na lediging gewogen. Uit het gewichtsverschil is de hoeveelheid afval die je meegeeft meteen gekend! Afval dat bij lediging in de container achterblijft, wordt dus NIET aangerekend.

De ophaalwagens hebben een hefsysteem en een weeginstallatie. De ophalers plaatsen uw bak in het ophaalsysteem, dat de gegevens op de chip leest. Terwijl het systeem uw bak opheft, weegt de weeginstallatie de bak. Vlak na het leegmaken weegt de weegmachine de bak opnieuw. De boordcomputer verwerkt deze gegevens, met de resultaten per gewicht en per afvalsoort. De weeginstallatie van de vrachtwagens is geijkt volgens de procedures die erkend zijn door het ministerie van economische zaken.

 

Moet ik betalen als ik een bak niet buiten zet?

U betaalt elke maand een vaste kost van 1,70 euro voor elke bak die u gebruikt. Ook als u uw bak niet buiten zet, moet u deze kost betalen.

Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari bedraagt de vaste maandelijkse kost voor een restafvalcontainer 2,15 euro. Voor gft blijft de vaste kost van 1,70 euro per maand behouden.

Ik geef geen afval mee met Diftar. Waarom krijg ik toch een factuur?

Iedere burger die is ingeschreven in het bevolkingsregister van Herentals moet zijn huishoudelijk afval meegeven met Diftar. 

Wat bij een overlijden?

Bij het overlijden van een alleenstaande persoon, wordt de Diftar-rekening na twee afhaalrondes automatisch afgesloten. Nabestaanden hebben zo de kans om het huis op te ruimen. Het saldo op de Diftar-rekening wordt teruggestort op het rekeningnummer waarmee betaald werd. 
 
Bij het overlijden van een niet-alleenstaande referentiepersoon (de persoon waarnaar de factuur wordt gestuurd), wordt de rekening onmiddellijk afgesloten. Er start tegelijkertijd een nieuwe rekening op naam van het nieuwe gezinshoofd.

U verhuist naar een andere gemeente?

Zeg uw Diftar-rekening online op. Uw bakken laat u leeg en gereinigd in de woning staan.

U verhuist binnen Herentals?

Geef uw adreswijzing online aan. Uw bakken laat u leeg en gereinigd in de woning staan. 

De bakken in uw nieuwe woning worden overgezet op uw naam. Indien u een ander formaat wilt of er geen bakken aanwezig zijn, geeft u bij de adreswijziging aan welke bakken u wilt.

U verhuist naar Herentals?

Geef uw adreswijzing online aan. Indien er al bakken in de woning aanwezig zijn worden deze geactiveerd na betaling van het saldo. Indien u een ander formaat wilt of er geen bakken aanwezig zijn, geeft u bij de adreswijziging aan welke bakken u wilt.

Ik ben verhuisd. Op mijn nieuwe adres staat geen afvalcontainer. Wat nu?

Normaal heeft elke bestaande woning een restafvalbak. Als er geen bak aanwezig is of als u naar een nieuwe woning verhuist, kunt u bij uw adreswijziging aangeven welke containers u wilt ontvangen. U kunt uw adreswijziging online melden.

Ik heb een tweede verblijf in Herentals. Kan ik een bak krijgen?

 • Ja, dat kan. U neemt contact op met de gratis DIFTAR-informatielijn (0800-97 687). Enkele dagen later wordt uw container geleverd.
 • U kunt ook een toegangskaart aanvragen voor het recyclagepark. Deze kost 5 euro per jaar. Mensen met een tweede woning, moeten de belasting op de tweede verblijven betaald hebben om hun kaart te kunnen gebruiken. Vraag online aan.

Ik ben aan het (ver)bouwen, maar woon nog niet officieel in Herentals. Hoe geraak ik mijn afval kwijt?

 • U neemt contact op met de DIFTAR-informatielijn (0800-97 687).  Daar wordt uw woning in Herentals genoteerd als ‘tweede verblijf’. Vanaf dan kunt u uw afval meegeven tijdens de ophaalronde.
 • U kunt ook een toegangskaart aanvragen voor het recyclagepark. Deze kost 5 euro per jaar. Vraag online aan.

Mijn bak is vol, maar ik wil nog extra afval meegeven?

 • Als uw afvalcontainer vol is, kunt u extra vuilniszakken meegeven. Die plaatst u dan naast uw afvalcontainer. In dat geval moet u wel eerst bellen naar de gratis Diftarinformatielijn op 0800 97 687. Dat kan tot twee werkdagen voor de ophaling. Zo weet de afvalophalers hoeveel zakken ze moeten meenemen.
 • Groot en niet-recycleerbaar afval is grofvuil. Dit kunt u tegen betaling (0,24 euro/kg) naar het recyclagepark brengen.
 • De stad komt grofvuil ook bij u thuis ophalen. Dit kunt u online aanvragen, of telefonisch via 014-28 50 50. U betaalt 10 euro vaste kost per ophaling en 0,24 euro per kilo grofvuil. Afvalproducten die u gratis kunt aanbieden op het recyclagepark, zoals matrassen en grote elektronische huishoudtoestellen, zijn bij ophaling ook gratis. Professionele elektrische en elektronische apparaten kosten 25 euro per stuk. 

Mijn bak is niet leeg gemaakt. Wat nu?

Er zijn verschillende oorzaken waarom de bak niet is leeggemaakt:

 • De bak stond niet om 7 uur buiten.
 • De bak was niet zichtbaar voor de ophaler. 
 • Er staat onvoldoende krediet op uw DIFTAR-rekening. U hebt hiervoor al een betalingsuitnodiging gekregen. Zodra u deze betaalt, wordt uw bak terug geledigd. Als u de rekening niet kan vinden, dan neemt u contact op met de DIFTAR-informatielijn (0800-97 687).
 • Uw bak staat opgegeven als 'gestolen'. Hiervoor neemt u eerst contact op met de DIFTAR-informatielijn (0800-97 687). 
 • Uw gezinssamenstelling is recent gewijzigd (bijvoorbeeld bij een huwelijk of een overlijden). Hiervoor neemt u eerst contact op met de DIFTAR-informatielijn (0800-97 687). 
 • De straat was niet toegankelijk voor de ophaalwagen. 
 • De mensen van de ophaaldienst zijn het afval vergeten op te halen. Hiervoor kunt u bellen naar de afval-infolijn van IOK Afvalbeheer (014-56.27.75). Indien u de dag van de ophaling belt, en uw klacht is gegrond, zullen zij het afval zo snel als mogelijk komen ophalen.

Mijn bak is verdwenen. Wat moet ik doen?

Als de bak in de ophaalwagen is gevallen, hebben de ophalers een briefje in uw brievenbus gestopt. Neem contact op met de DIFTAR-informatielijn (0800-97 687) om een nieuwe aan te vragen.
 
Bij diefstal belt u naar de DIFTAR-informatielijn (0800-97 687) en vraagt het nummer van de gestolen bak. Dit nummer vindt u ook op uw factuur. Vervolgens doet u aangifte bij de politie. De politie stelt een proces-verbaal op en geeft u een attest. U bezorgt dit attest aan het stadsloket (Augustijnenlaan 30). Dat kan ook online. De gestolen bak wordt geblokkeerd. Enkele dagen later ontvangt u een nieuwe bak. 

Alvorens een aangifte van diefstal te doen, doe je eerst een klein buurtonderzoek. Het kan zijn dat iemand van uw buren per vergissing de verkeerde bak heeft binnengezet. Of dat de bak verderop langs de straat is terecht gekomen.

Hoe laat mag ik 's avonds mijn bak buiten zetten?

U mag een bak buiten zetten vanaf 20 uur de dag voor de ophaling.

Hoe weet ik welke mijn bak is?

Op de zijkant van elke bak kleeft een sticker met het adres waaraan de bak is toegekend. U vindt er ook een barcode en het containernummer. Het containernummer wordt ook op de afrekening vermeld.

Ik wil een slot op mijn container. Hoe wordt dat geregeld?

Als u een slot wilt op uw container, belt u naar de DIFTAR-informatielijn (0800-97 687). Een slot kost 35 euro.

Mijn afval is te groot en het past niet in mijn container. Wat moet ik doen?

 • Groot en niet-recycleerbaar afval is grofvuil. Dit kunt u tegen betaling (0,24 euro/kg) naar het recyclagepark brengen.
 • De stad komt grofvuil ook bij u thuis ophalen. Dit kunt u online aanvragen, of telefonisch via 014-28 50 50. U betaalt 10 euro vaste kost per ophaling en 0,24 euro per kilo grofvuil. Afvalproducten die u gratis kunt aanbieden op het recyclagepark, zoals matrassen en grote elektronische huishoudtoestellen, zijn bij ophaling ook gratis. Professionele elektrische en elektronische apparaten kosten 25 euro per stuk. 
 • Recycleerbare stoffen mag u gratis naar het recyclagepark brengen. Nat of verontreinigd piepschuim breekt u in stukken en stopt u in de DIFTAR-container


   

Kan ik nog ergens anders naartoe met mijn restafval of GFT?

Inwoners van Herentals zijn verplicht om hun afval met de ophalingen van Diftar mee te geven. Zij mogen hun afval niet met een privéfirma meegeven.
Op het recyclagepark mag geen rest-, groente- of fruitafval verzameld worden.

Moet ik betalen op het recyclagepark?

Sommige fracties zijn gratis, andere zijn betalend. U vindt alle informatie op www.herentals.be/recyclagepark.

DIFTAR INFORMATIELIJN: 0800-97 687
Met vragen over Diftar kunt u elke werkdag van 8.30 tot 17 uur terecht bij de gratis Diftar-informatielijn of op de website van IOK.

 

Diftar is de afkorting van DIFferentieerd TARief. U biedt uw afval aan in de door de stad aangeleverde afvalbakken. In elke bak zit een computerchip met uw persoonlijke gegevens. Op elke bak kleeft een sticker met uw adresgegevens, zodat iedereen zijn eigen bak herkent.
 
Diftar is ingevoerd om en het principe ‘de vervuiler betaalt’ te kunnen toepassen. Het stadsbestuur heeft een tarifiëring uitgewerkt dat burgers beloont die goed recycleren en daardoor minder restafval hebben. Met Diftar betaalt u voor het gebruik van de bak, de hoeveelheid en het soort afval dat u produceert.
 
Momenteel wordt Diftar toegepast voor het inzamelen van restafval (grijze bak) en GFT (groene bak). Het inzamelen van papier en karton gebeurt ook in Diftar-bakken, maar is gratis (meer informatie).