Subsidie voor cultuurparticipatie voor kwetsbare doelgroepen

De stad wil de deelname aan cultuurbeleving voor kwetsbare doelgroepen bevorderen. Vaak zijn er nog hoge drempels die genomen moeten worden om aan cultuurbeleving te doen. Deelnemen in groep verlaagt deze drempels. Door deze subsidie kunnen organisaties die werken met kwetsbare groepen de deelnemersbijdrage verlagen.

De subsidie kan aangevraagd worden door organisaties die met financieel kwetsbare doelgroepen aan cultuurparticipatie doen. Dit moet gebeuren ten laatste vijf dagen voor de activiteit.