Retributie ambulante handel

De stad heft een retributie voor de inname van een standplaats op de openbare weg buiten de wekelijkse markt. De retributie moet betaald worden door iedereen die zich voor de uitoefening van zijn handel of beroep, ongeacht de aard van de koopwaar of inrichting, een standplaats inneemt op de openbare weg buiten de wekelijkse markt.