Verkiezingen 2019

Wachtrijen aan de kiesbureaus

 • 13.15 uur: alles is overal kalm.
 • 11.51 uur: het is zeer druk in De Vesten.
 • 11.18 uur: overal loopt het vlot.
 • 9.53 uur: aan alle kiesbureaus wacht u maximaal 5 minuten.
 • 9.36 uur: tien minuten wachten aan kiesbureau 21 in Noorderwijk.
 • De kiesbureaus zijn open.

 

 

Op zondag 26 mei 2019 kiezen we de leden van het Europese, het federale en het Vlaamse parlement. We bereiden u graag voor op een vlotte en aangename kiesgang

Hoe moet u stemmen?

Het stemmen gebeurt met hetzelfde stemsysteem als bij de vorige verkiezingen, afgezien van enkele kleine aanpassingen. We sommen hier de belangrijkste stappen op:

 • U ontvangt in het stembureau een kaart. U steekt de kaart in een stemcomputer en volgt de instructies op het scherm.
 • U stemt door met uw vinger het scherm aan te raken. U stemt eerst voor het Europese Parlement, vervolgens voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en ten slotte voor de verkiezing van het Vlaams Parlement.
 • De computer drukt uw stem af op een papiertje. Zo kunt u controleren of uw stem juist is weergegeven.
 • U vouwt dit papiertje dicht en begeeft u naar de urne. Daar scant u het papiertje in. Dat doet u door de afgedrukte code met de inkt naar beneden op de scanner te leggen.
 • Als dit scannen in orde is, vouwt u uw papiertje opnieuw dicht. De klep van de urne gaat open en u steekt het papiertje in de urne.

Volmacht of verontschuldiging

Als u een geldige reden hebt om niet deel te nemen aan de verkiezingen, kunt u een volmacht aan een andere kiezer geven. Iedere kiezer mag slecht 1 volmacht krijgen.

Wie moet stemmen?

Bekendmaking van de kiezerslijsten

(publicatiedatum: 6 maart 2019)

U kunt op het secretariaat in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30) navragen of u op de kiezerslijst voor de verkiezingen van 26 mei staat. U kunt ook nakijken of uw gegevens correct zijn. De lijst bevat de naam, de geboortedatum, het geslacht en de hoofdverblijfplaats van elke inwoner van Herentals die aan de kiesvoorwaarden voldoet. Voor EU-onderdanen die als kiezer geregistreerd zijn, staat ook de nationaliteit vermeld.

Bent u ten onrechte ingeschreven, weggelaten of geschrapt, of zijn uw gegevens niet juist, dan kunt u tot 14 mei 2019 bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Informatie voor kandidaten