Verkiezingen

Op zondag 14 oktober 2018 kiezen we 29 gemeenteraadsleden voor Herentals en 36 raadsleden voor de Antwerpse provincieraad. We bereiden u graag voor op een vlotte en aangename kiesgang.

Geen kiesbrief ontvangen?

Ondertussen moet u uw oproepingsbrief ontvangen hebben. Op die brief staat vermeld in welke gemeente en in welk stemlokaal u moet gaan stemmen.

Hebt u nog geen kiesbrief ontvangen, dan kunt u een duplicaat ophalen in het stadsloket. Dat kan nog op zondag 14 oktober van 8 tot 12 uur. 

De stemlokalen zelf zijn op zondag 14 oktober open van 8 tot 15 uur.

Hoe moet u stemmen?

Het stemmen gebeurt met hetzelfde stemsysteem als bij de vorige verkiezingen, afgezien van enkele kleine aanpassingen. We sommen hier de belangrijkste stappen op:

  • U ontvangt in het stembureau een kaart. U steekt de kaart in een stemcomputer en volgt de instructies op het scherm.
  • U stemt door met uw vinger het scherm aan te raken. U stemt eerst voor de gemeenteraad en vervolgens voor de provincieraad.
  • De computer drukt uw stem af op een papiertje. Zo kunt u controleren of uw stem juist is weergegeven.
  • U vouwt dit papiertje dicht en begeeft u naar de urne. Daar scant u het papiertje in. Dat doet u door de afgedrukte code met de inkt naar beneden op de scanner te leggen.
  • Als dit scannen in orde is, vouwt u uw papiertje opnieuw dicht. De klep van de urne gaat open en u steekt het papiertje in de urne.

Volmacht of verontschuldiging

Als u een geldige reden hebt om niet deel te nemen aan de verkiezingen, kunt u een volmacht aan een andere kiezer geven. 

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

Bekendmaking van de kiezerslijsten

(publicatiedatum: 31 juli 2018)

Vanaf 31 augustus 2018 kunt u op het secretariaat in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30) navragen of u op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober staat. U kunt ook nakijken of uw gegevens correct zijn. De lijst bevat de naam, de geboortedatum, het geslacht en de hoofdverblijfplaats van elke inwoner van Herentals die aan de kiesvoorwaarden voldoet. Voor niet-Belgen die als kiezer geregistreerd zijn, staat ook de nationaliteit vermeld.

Bent u ten onrechte ingeschreven, weggelaten of geschrapt, of zijn uw gegevens niet juist, dan kunt u tot 2 oktober 2018 bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Wie moet stemmen?

In België geldt de stemplicht voor alle Belgen die:

  • op de dag van de verkiezing minstens 18 jaar zijn.
  • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente op de dag waarop de kiezerslijst afgesloten wordt (1 augustus 2018).
  • zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing.

Vreemdelingen die in België wonen en minstens 18 jaar zijn, stemmen enkel voor de gemeenteraad. U moet zich dan wel hebben ingeschreven op de kiezerslijst. Staat u op de kiezerslijst, dan moet u uw stem uitbrengen.

Hebt u geen voorkeur voor een politieke partij, dan kunt u een blanco stem uitbrengen op de stemcomputer.

Belgen die in het buitenland wonen, nemen niet deel aan deze verkiezingen.

Stemmen voor niet-Belgen

Informatie voor kandidaten

(publicatiedatum: 31 juli 2018)