Opcentiemen op de belasting voor bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen hebben een negatieve invloed op onze leefomgeving. Zij staan jarenlang te verkommeren en trekken daarnaast zwerfvuil, sluikstort en vandalisme aan. Deze gebouwen nemen daarenboven ruimte in die niet gebruikt wordt, dit terwijl de ruimte al zo schaars is. Om leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten te ontmoedigen heft de Vlaamse overheid op dergelijke gebouwen een belasting.

De opcentiemen op de Vlaamse belasting op leegstand en verwaarloosde bedrijfsruimten is in Herentals vastgesteld op 100. De opcentiemen moet betaald worden door de houder van het zakelijk recht. U moet geen aangifte doen, de inning gebeurt automatisch door de Vlaamse Gemeenschap.
 
U kunt bezwaar indienen bij de Vlaamse overheid.