Waarborgreglement

U moet een waarborg betalen wanneer u werken uitvoert op basis van een omgevingsvergunning. Het kan gebeuren dat u tijdens de werken schade toebrengt aan het openbaar domein. Als de werken klaar zijn en het openbaar domein is nog in goede staat, dan stort de stad de waarborg terug.