Trage wegen

Herentals kent heel wat trage verbindingspaadjes. De stad liet ze de voorbije jaren inventariseren door het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete met behulp van een heel aantal enthousiaste inwoners. De stad wil werk maken van een goed onderhouden trage wegennetwerk en daarvoor zal zij een beheerplan voor alle trage wegen laten opmaken. In afwachting hiervan kunt u reeds de kaart raadplegen met deze trage wegen die huidig publiek toegankelijk zijn.

In deze corona-tijdens is een wandeling over de trage wegen een verademing en echt de moeite waard. We vragen u wel om anderhalve meter afstand te bewaren tegenover andere wandelaars. Op sommige plaatsen is het pad te smal, maar ziet u wel het einde van de pad. U geeft dan best voorrang als u ziet dat er iemand op het pad is.