Een visie voor de beleving en zichtbaarheid van de vesten

Om de visie aan de inwoners en geïnteresseerden voor te stellen, organiseerde de stad op 20 oktober een lezingenavond over de historiek van de stadsvesten en inspirerende voorbeelden voor de toekomst. Bekijk zeker de presentaties van de verschillende sprekers, extra info, 3d simulaties en de heuse online landschapsviewer.

Herentals was ooit de hoofdstad van de Kempen. Ontstaan als handelsstad op een strategische plek langs belangrijke handelsroutes naar Antwerpen, Maastricht en Keulen en gelegen aan de Kleine Nete. Door zijn economisch belang en zijn ligging in een weids ontboste omgeving was het van cruciaal belang om de stad goed te verdedigen. Deze verdediging gebeurde met een stadsomwalling.

Gedurende verschillende eeuwen wisselde de omwalling van uitzicht en positie. De eerste aarden wal met gracht en zes stenen poortjes in de middeleeuwen groeide gedurende de tachtigjarige oorlog naar een nieuw ‘Italiaans’ gebastioneerd systeem. Er komen negen bastions met vier poorten. De Bovenpoort en Zandpoort zijn nu nog aanwezig, de Koepoort en Nederpoort zijn verdwenen.

Sinds midden 18de eeuw heeft deze omwalling geen militaire functie meer en wordt het geheel ook wel de vesten genoemd. Stelselmatig worden de vesten ontmanteld en opgenomen in de groei en ontwikkelingen van de stad.

Een stad is steeds in ontwikkeling, dat is voor Herentals niet anders. Uitdagende opgaven komen op ons af. Hoe kunnen we groeien als stad maar de attractiviteit en leefkwaliteit bewaren, hoe gaan we om met ons veranderende klimaat. De laatste tijd dienen er zich veel stadprojecten aan binnen de invloedssfeer van deze historische structuur. Als we wat over is willen bewaren van de vesten of verder durven kijken naar een nieuwe toekomst voor de vesten dan is een overkoepelende visie nodig.

Een visie voor de beleving en zichtbaarheid van de vesten

De stad ziet veel potentie in de vesten en streeft ernaar om een klimaatbestendige, hedendaagse, prominente en innovatieve herbestemming uit te denken voor de historische stadsomwalling. Wij gaan opzoek naar  het realiseren van een continue en herkenbare structuur in een zeer wisselende omgeving. Niet enkel als herinnering maar ook zichtbaar, tastbaar en beleefbaar.

Scan Herentaldum van gravure uit J.B. Grammaye, Antverpiae Antiquitates

Scan Herentaldum van gravure uit J.B. Grammaye, Antverpiae Antiquitates