Droogte en hemelwater

De aanhoudende droogte en hittegolven van vorige jaren zijn misschien wel het zichtbaarste gevolg van de klimaatverandering. Er is minder drinkwater beschikbaar, maar er is ook meer wateroverlast als gevolg van meer stortbuien en onweders. We maken in de nabije toekomst een hemelwaterplan op om te zorgen voor een evenwichtige relatie tussen de stad en ons water. We zetten in op de aanleg van gescheiden riolering met een regenwaterafvoer.

We stimuleren het gebruik en de infiltratie van hemelwater en zetten in op ontharding. Een voorbeeld van een recent ontharde straat is Riddersberg, tussen Hoge Weg en Duipt. Ontharding gaat samen met vergroening van het openbaar domein. Bij aanplant en nazorg van nieuwe bomen is er meer aandacht voor droogte. Er wordt een gietrand of waterzak voorzien voor een efficiënte watergift op regelmatige basis. Waar nodig valt de keuze op droogtolerante soorten.  Bij nieuwe aanplant en nazorg van bomen wordt er aandacht besteed aan droogte en worden buffers voorzien zodat het water goed kan infiltreren en niet oppervlakkig afloopt. We verminderen het gebruik van éénjarige planten in bloembakken en kiezen voor vaste planten.

De stad Herentals zet zich actief in voor de uitvoering van het strategisch project “Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete”. Het gebiedsprogramma verenigt de verschillende actoren om samen vorm te geven aan de vallei. 2 hefboomprojecten zijn gelegen binnen Herentals. Binnen het hefboomproject Groenblauwe dooradering Herentals wordt ingezet op het versterken van de continuïteit van de vallei van de Kleine Nete in het  buitengebied en in het stedelijk gebied, op de kwalitatieve ontwikkeling van de vallei van de Kleine Nete binnen het kleinstedelijk gebied en het versterken van het typische landschap van de Kempense Heuvelrug.

Binnen het hefboomproject Vallei van de Aa – project Beek.Boer.Bodem wordt er ingezet op het versterken van het evenwicht tussen landbouw en water, het aanbod aan verbindingen over de Aa tussen de dorpskernen vergroten en de aanwezige landschappelijke erfgoedwaarden beter ontsluiten.

Concrete projecten binnen de stad Herentals zijn ook de vernatting van de Hellekens en het Begijnhofpark. Daarnaast zal het thema groenblauwe netwerken ook uitgewerkt worden binnen het nieuwe beleidsplan ruimte Herentals.

De stad meet samen met CurieuzeNeuzen in de Tuin de droogte in Herentals en Vlaanderen. Dat onderzoek loopt van april tot oktober en geeft ons meer inzicht in hoe we beter kunnen omgaan met de effecten van steeds warmere en drogere zomers.

Wat kunt u zelf doen tegen droogte en wateroverlast?

Beperk de tuinverharding tot een minimum. Meer groen in de tuin zorgt ervoor dat hemelwater lokaal kan infiltreren en niet wegspoelt. Zorg voor hemelwateropvang voor uw huis en overdekte oppervlaktes. Zo kunt u het kostbare hemelwater opvangen en hergebruiken. Hergebruiken kan zowel in huis om bijvoorbeeld de wc door te spoelen als in de tuin (om de groenten water te geven). Een regenwaterton kunt u aankopen via een groepsaankoop van IOK en de stad geeft een subsidie voor de afkoppeling van hemelwater.

Ook overdekte oppervlaktes kunnen groen zijn. Met een groendak bedekt u namelijk uw dak met planten. Een groendak kan bijna 50 procent van het hemelwater opnemen en weer afgeven in de atmosfeer. De stad stimuleert de aanleg van groendaken via subsidies.

Hittestress voorkomen

Een klimaatbestendige tuin lijdt minder onder de droogte. Zorg daarom voor voldoende schaduwplekken in uw tuin. Zowel u als uw planten zijn u dankbaar op een warme zomerdag. Bedekte grond droogt minder snel uit. Breng daarom meerdere lagen vegetatie aan door af te wisselen tussen kruiden, bloemen, struiken en bomen.

Werkt u graag in de tuin, plant dan verstandig. Kijk naar het ideale seizoen om uw groen te planten en gebruik opgevangen hemelwater om jonge planten water te geven. Is het echt noodzakelijk om uw planten water te geven, doe dat dan ofwel ’s ochtends of ’s avonds met opgevangen hemelwater. Liever niet overdag, want verdamping door de hoge temperatuur is immers te groot en de plant kan zelfs verbranden. Luister ook naar het weerbericht en maak optimaal gebruik van de regen die voorspeld wordt.

Geef extra aandacht aan uw bodem dit jaar. Een gezonde bodem heeft namelijk een luchtige structuur en houdt het water beter vast. Gebruik daarvoor een bodemverbeteraar zoals compost, verspreid dat over uw gazon of moestuin. U kunt compost zelf maken met een compostvat en uw gft-afval. Ook de bladeren van de bomen worden door insecten omgezet in compost.

Merkt u deze zomer dat uw tuin onvoldoende verkoeling biedt? Overweeg dan om in het najaar extra beplanting aan te planten. Dat kunt u doen tijdens de actie Behaag Onze Kempen van IOK en het project geWOONtebreker.

Water besparen om droogte tegen te gaan

Ga bewust om met het drinkbaar water dat uit uw kraan komt. Controleer trouwens ook regelmatig uw kranen op lekken. Een lekkende kraan kan al snel enkele liters per dag laten wegdruppelen. In het dagelijkse leven zijn er tal van waterbesparende maatregelen die u kunt nemen. Het verschil ziet u op uw afrekening! Neem vaker een douche en geen bad, laat de kraan niet onnodig lopen, kijk bij de aankoop van een nieuw toestel naar het waterverbruik …

Let op: de website is nog in ontwikkeling en wordt systematisch aangepast. Zo worden systematisch de links naar de gemeentelijke projecten en externe websites gecontroleerd en toegevoegd.