Geboortepremie

De stad Herentals geeft nieuwe ouders een geboortepremie van 60 euro per kind, uitbetaald in Handelshart Herentals Cadeaubonnen. De geboortepremie wordt enkel gegeven wanneer de moeder in Herentals woont op het moment van de geboorte van het kind. 

De aanvrager vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier. Ten laatste zes maanden na de geboorte bezorgt de aanvrager de nodige bewijsstukken. Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.