Tijdelijke afwezigheid niet-Belg

Een vreemdeling die voor langer dan drie maanden niet op zijn adres verblijft, moet het stadsbestuur hiervan op de hoogte brengen. De stad levert een 'bijlage 18: attest van vertrek' af. Hierdoor kan de vreemdeling naar België terugkeren en vermijdt hij dat hij ambtelijk geschrapt wordt.

Bij tijdelijke afwezigheid gaat het onder meer om:

 • Personen die tijdelijk in een ziekenhuis zijn opgenomen
 • Studenten
 • Gedetineerden
 • Personen die lange tijd in in het buitenland verblijven
 • Personen die in het buitenland hun legerdienst vervullen. In dit geval kan de maximumtermijn van 1 jaar verlengd worden.

Procedure

U maakt een afspraak met het stadsloket.

Voorwaarden

 • U hebt een geldig verblijfsdocument
 • U verlaat België langer dan drie maanden maar minder dan een jaar.
 • De vreemdeling is bij zijn terugkeer in het bezit van een geldige verblijfs- of vestigingsvergunning
 • De vreemdeling meldt zich binnen de 15 dagen na zijn terugkeer bij het stadsloket

Opgelet! Vreemdelingen die enkel een attest van immatriculatie (de oranje kaart) hebben, mogen niet reizen.

Wat brengt u mee?

 • Paspoort
 • verblijfskaart

Kostprijs

 Een melding van afwezigheid is gratis.