Verslag van het participatiemoment met de buurt

Op het participatiemoment waren een 30-tal bewoners en kinderen aanwezig. Het valt op dat op twee bezoekers na iedereen van de directe omgeving aanwezig was. Bijna iedereen woont in de straat van het speelterrein zelf. De twee andere bezoekers waren enerzijds een koppel met twee kindjes die verder in de wijk wonen en langs het speelterrein komen op hun wandelingen en een andere jongere die de problematiek rond het ontbreken van skate-, step-, pumptrackinfrastructuur aankaart. Dit moet voor hem niet op Lusthof komen maar wel ergens in het dorp.

Uit de gesprekken met de buurtbewoners wordt al snel duidelijk dat het speelterrein voornamelijk door buurtbewoners zelf gebruikt wordt. Enkel het basketbalveldje wordt soms gebruikt door andere jongeren die niet gekend zijn in de buurt, de overlast hierdoor is beperkt.

Een ruimer gebruik en inrichting van het terrein door bijvoorbeeld een multisportterrein of een skatepark is geen goed idee voor dit terrein. De tuinen van de omwonende grenzen allemaal rechtstreeks aan het terrein en het bevind zich middenin de woonwijk. Daardoor zou er snel overlast zijn.

Er is wel voldoende ruimte om speelvoorziening te voorzien op wijkniveau waardoor alle bewoners binnen de mobiliteitskamer van Paradijsstraat – Servaas Daemstraat op een veilige en kindvriendelijke manier tot aan het speelterrein kunnen geraken. Dit biedt perspectief om te investeren in een aanbod van jong tot oud en de andere bestaande ruimte in de wijk te laten uitdoven.

Speelwaardes

De aanwezige kinderen geven onderstaande speelwaardes aan. In volgorde van stemmen zijn dit de resultaten;

  • Speelhuis (wilgenhut)
  • Chillen
  • Schommelen
  • Klimmen
  • Glijden
  • Balspel
  • Ontmoeten
  • Duikelen
  • Experimenteren (bv zandspel)
  • Balanceren

Al deze elementen kunnen terugkomen in het ontwerp.