Woonwagenwerk

Het stadsbestuur wil de maatschappelijke kwetsbaarheid bij de woonwagenbewoners terugdringen door te zorgen voor woonzekerheid. Daarom legde het bestuur in 2009 twee residentiële woonwagenterreinen aan: Heirenbroek en Viaduct. Momenteel wonen daar 37 gezinnen.

De coördinator woonwagenwerk is het aanspreekpunt voor de bewoners en de omwonenden van de woonwagenterreinen. Zij is bereikbaar via de dienst gelijke kansen en preventie, Nederrij 115, Herentals, tel. 014-24 66 18.