Financiële tussenkomst voor verblijf in woonzorgcentrum

In een woonzorgcentrum betaalt u een dagprijs.  In die dagprijs zitten normaal gezien alle kosten van het verblijf. Voor sommige diensten wordt extra gerekend.

Kunt u de factuur van het woonzorgcentrum niet of niet volledig betalen?

De sociale dienst kan een tussenkomst geven in de opnamekosten.  Een maatschappelijk werker doet een financieel onderzoek en bekijkt of een tussenkomst mogelijk is.  Wettelijk gezien mag het stadsbestuur de partner of kinderen om een financiële tussenkomst vragen. Dit noemt men “onderhoudsplicht”. Herentals past deze regeling in principe niet toe, maar zal bij onduidelijkheden of schenkingen wel een onderzoek doen.

Voor juridische vragen over onderhoudsplicht en erfenis kunt u gratis terecht bij de juristen van ISOM of de advocaten van de Commissie Juridische Bijstand.   

Procedure

Meld u aan bij de sociale dienst.  De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie. Indien u eigen middelen hebt, dan moeten die worden gebruikt om de kosten te betalen. 

Wat brengt u mee? 

  • een overzicht van het volledige gezinsinkomen
  • een overzicht van de spaargelden
  • de identiteitskaart van de bewoner en de familieleden.