Financiële tussenkomst voor verblijf in woonzorgcentrum

Kunt u de factuur van het woonzorgcentrum niet of niet volledig betalen? Bij het Convent kunt u een financiële tussenkomst vragen.

Een maatschappelijk werker doet een financieel onderzoek en bekijkt of een tussenkomst mogelijk is. Wettelijk gezien mag het stadsbestuur de partner of kinderen om een financiële tussenkomst vragen. Dit noemt men “onderhoudsplicht”. Herentals past deze regeling in principe niet toe, maar zal bij onduidelijkheden of schenkingen wel een onderzoek doen.

Procedure

Neem contact op met het Convent, via mail of tel. 014-28 20 00. Een maatschappelijk werker overloopt met u welke gegevens u moet binnenbrengen.