Referentieadres

Bepaalde beroepen of uitzonderlijke toestanden kunnen ertoe leiden dat u niet permanent of niet effectief op een bepaald adres verblijft. Omdat u over een adres moet beschikken, kunt u zich dan laten inschrijven op een referentieadres. Het referentieadres in het bevolkingsregister geldt als uw officieel adres, ook wanneer dit niet uw effectieve verblijfplaats is. De persoon die wel op dit adres woont, moet de toestemming geven en alle briefwisseling doorgeven en mag geen winstbejag nastreven.

De mogelijkheid om op een referentieadres te worden ingeschreven, is strikt beperkt tot:

  • personen die in een mobiele woning verblijven in België (schepen, woonwagens, caravans, uitgezonderd stacaravans)
  • personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben. Het gaat om personen die niet ingeschreven zijn in een gemeentelijk bevolkingsregister en geen feitelijke hoofdverblijfplaats hebben. Deze personen moeten zich eerst wenden tot het OCMW Herentals.
  • gedetineerden in België die niet voldoen aan de voorwaarden voor een tijdelijke afwezigheid
  • personen die, om beroepsredenen, geen hoofdverblijfplaats meer hebben voor een maximale duur van 1 jaar. Deze beperking in de tijd geldt niet voor personen die op zending gestuurd worden op verzoek van de Staat.

Procedure

Maak via het stadsloket een afspraak met de dienst burgerzaken.

Wat brengt u mee?

  • de identiteitskaart van degene die toestemming krijgt om op het adres te wonen,
  • de identiteitskaarten van alle eventuele gezinsleden die toestemming krijgen om op het adres te wonen,
  • de identiteitskaart van degene die toestemming geeft om op het adres te wonen,
  • het ingevulde pdf-document toestemming tot inschrijving op referentieadres
  • de nodige attesten/bewijzen dat je voldoet aan de voorwaarden en
  • indien van toepassing: attest van het OCMW

De aanvraag voor een referentieadres is gratis.