Lokaal opvanginitiatief

Personen die asiel aanvragen in ons land, moeten een procedure doorlopen vooraleer ze weten of ze definitief in België mogen verblijven of naar hun vaderland moeten terugkeren. Tijdens deze periode zorgt het OCMW er mee voor dat deze mensen op een menswaardige manier worden opgevangen. Dit gebeurt onder andere via de lokale opvanginitiatieven (LOI).  Herentals heeft 21 opvangplaatsen. De opvang bestaat uit: 

  • materiële opvang: huisvesting, levensnoodzakelijke goederen, schoolkosten, zakgeld, voeding, dokterskosten en geneesmiddelen.  
  • psychosociale ondersteuning: taallessen, vorming, sport en ontspanningsmogelijkheden,...

De asielzoekers worden op een zinvolle en menswaardige manier begeleid en voorbereid op een eventueel permanent verblijf in ons land. Integratie is daarbij zeer belangrijk en krijgt dan ook veel aandacht.

Het LOI van Herentals kan rekenen op vrijwilligers die de asielzoekers mee opvangen en wegwijs maken in onze stad en onze maatschappij.