Straatfeesten

Het stadsbestuur stimuleert het organiseren van straatfeesten. Het kan jou hierbij misschien helpen door jouw straat tijdelijk verkeersvrij te maken of door jou materiaal zoals stoelen en tafels uit te lenen. Je vraagt een straatfeest aan via een evenementaanvraag.

Ondersteuning van het stadsbestuur

  • Een eenmalige vrijstelling van 65 euro per jaar voor het vervoer van uitleenmateriaal voor het straatfeest.
  • Voor een straatfeest ben je vrijgesteld van de retributie voor de inname van openbaar domein.
  • Je krijgt een subsidie van 50 euro voor jouw straatfeest. De subsidie wordt automatisch aangevraagd bij het invullen van een evenementaanvraag.

Voorwaarden

  • Jouw aanvraag wordt minstens 30 dagen op voorhand ingediend.
  • Je neemt het logo van stad Herentals op in alle communicatie.
  • Er wordt voor straatfeesten geen afwijking van de geluidsnorm toegestaan.

Vlaanderen feest

De Vlaamse regering geeft feestcheques aan organisatoren van buurtfeesten tussen 1 en 11 juli. Het aantal feestcheques is beperkt. Er snel bij zijn is dus de boodschap! Meer inlichtingen vind je op www.vlaanderenfeest.eu.