Basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap

Dit is een Vlaamse tegemoetkoming voor personen met een handicap en een beperkte ondersteuningsnood.  U ontvangt 300 euro per maand om hulp mee aan te kopen, die is vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs.  De maandelijkse uitbetaling gebeurt door de zorgkassen.

Deze tegemoetkoming wordt automatisch toegekend, u kan dit zelf niet aanvragen

Voor wie?

U moet voldoen aan al deze voorwaarden om in aanmerking te komen:

  • een erkende handicap hebben (erkend voor u 65 jaar werd);
  • een vastgestelde ondersteuningsnood hebben;
  • geen gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke VAPH-ondersteuning.Wie van deze hulp gebruik maakt, kan vanaf 1 januari 2017 onder bepaalde voorwaarden overstappen naar het basisondersteuningsbudget.)
  • aangesloten zijn bij een zorgkas.

Hoe krijgen of aanvragen?

U hoeft zelf niets te doen. De Zorgkas stuurt u een brief en vraagt indien nodig bijkomende gegevens opvragen. Uw Zorgkas betaalt het basisondersteuningsbudget uit. De uitbetaling gebeurt op het einde van de maand.

Combineren met andere tegemoetkomingen?

Het BOB is combineerbaar met:

  • Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
  • de tegemoetkoming van het VAPH voor hulpmiddelen
  • de tegemoetkomingen van de Federale Overheid (de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming)
  • de Vlaamse Zorgverzekering.

Het BOB kan niet gecombineerd worden met een Persoonsvolgend Budget (PVB).