Adviesnota: objectieve evaluatie metingen Wuytsbergen-Ekelen

In de stad Herentals situeert zich de woonwijk Wuytsbergen-Ekelen, ten noorden van het centrum van Herentals, met ongeveer 800 woningen. In deze wijk zijn er verschillende typische doodlopende straten, maar loopt er ook een straten-as van oost naar west (straten Wuytsbergen en Ekelstraat). Deze straten zorgen ervoor dat alle doodlopende straten bereikbaar zijn, maar zijn ook vervuld met veel sluipverkeer, door bestuurders die Wuytsbergen-Ekelstraat als ring rond Herentals gebruiken. Het sluipverkeer werd eerder al objectief in kaart gebracht tijdens een mobiliteitsonderzoek in het kader van een woonuitbreidingsproject in deze wijk.

Er zijn in het verleden al maatregelen genomen om te verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren, maar deze worden niet als positief ervaren door de buurt. Daarom heeft de stad Herentals zich bij de buurt geëngageerd om het huidige sluipverkeer en het toekomstige extra verkeer te beperken.

Binnen dit kader wordt een proefopstelling “verkeersfilter met nummerplaatherkenning” en een proefopstelling “groene verkeersfilter” getest. In de proefopstelling “verkeersfilter met nummerplaatherkenning” wordt al het doorgaand verkeer in de wijk geweerd. In de proefopstelling “groene verkeersfilter” wordt met groene elementen de doorgang voor alle gemotoriseerd verkeer onmogelijk gemaakt. In beide opstellingen blijven alle woningen voor alle verkeer bereikbaar en wijzigt er niets aan de circulatie van de zachte weggebruikers.

Tijdens deze proefopstellingen worden er telkens gelijkaardige tellingen en metingen uitgevoerd en nadien samen met bewoners geëvalueerd. Op basis van zowel de objectieve meetresultaten als de feedback van de bewoners maakt het stadsbestuur uiteindelijk een keuze over de definitieve inrichting.