Werk samen met geWOONtebreker aan een levendig en groen Neteland!

Niet alleen denken, maar vooral dóén

De vijf gemeenten van het Neteland – Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar – zijn gestart met het geWOONtebreker-traject. Door samen te werken rond duurzame thema’s willen we wonen en leven in het Neteland aangenamer maken.

Tijdens een eerste voortraject dachten de lokale besturen samen met de provincie al even na over hoe de ideale gemeente er uitziet. Daaruit kwam naar voren dat we in de woonkernen nog meer willen inzetten op de verbinding tussen natuur, mensen en plekken.

Nadenken over een aangenaam Neteland is één, maar we willen vooral ook ‘doen’. De werkgroep werkte enkele acties uit waarbij we ook u, onze inwoner, graag betrekken. Samen met u willen we aan de slag gaan, want uw mening en inzet telt. 

‘Onthard’ uw voortuin op Neteplant!-dag

Een oprit voor één of meerdere wagens. Een mooi tuinterras in tegels of hout. Een pad van kasseien of kiezeltjes rondom uw huis. Bekijk in Google Maps uw woning maar eens van bovenaf. Staat u er zelf van versteld hoeveel oppervlakte er verhard is? Nochtans is dat niet overal nodig.

Daarom kunt u op onze Neteplant!-dag in oktober uw voortuin (deels) ‘ontharden’. Dat kunt u doen door bijvoorbeeld plantjes  te plaatsen.

U draagt zo niet alleen bij aan een aangenamere leefomgeving in uw gemeente en ons Neteland, maar mogelijk maakt u ook kans op een prijs die we in het voorjaar van 2022 uitreiken!

Sla een babbeltje met de pop-up-fiets

Tringeling! Kijk maar goed uit uw ogen, want onze heuse pop-up-fiets trekt de komende weken mogelijk door uw buurt. Zo kunnen we u meer informatie en antwoorden geven over onze projecten, flyers uitdelen of gewoon met u een babbeltje slaan. Vanop een veilige afstand, uiteraard!

Hebt u vragen of opmerkingen over het project geWOONtebreker? Spreek de persoon op de fiets gerust aan.

Neem deel aan haalbaarheidsonderzoeken

In 2021 starten we met de uitwerking van haalbaarheidsonderzoeken rond wonen en leven in het Neteland. Een haalbaarheidsonderzoek biedt inzicht in de uitdagingen die een nieuw concept, (bouw)project of dienst met zich meebrengt.

We willen zowel u als experten gelijktijdig betrekken om te komen tot een breed gedragen onderzoek. Alleen zo kunnen we acties opzetten waarmee iedereen zich verbonden voelt. Waarin iedereen inbreng heeft.

Zodra een haalbaarheidsonderzoek afgelopen is, bundelen we de opgedane kennis en de praktische bevindingen in een draaiboek. Dankzij deze leidraad en kennisdatabank kunnen ook andere gemeenten met hetzelfde idee aan de slag gaan.

Durf te breken met uw gewoontes

Met de acties van geWOONtebreker willen we een blijvende samenwerking tussen de gemeenten van het Neteland verzekeren. Een voorbeeld zijn voor andere gemeenten en regio’s. En bovenal: zorgen voor een groene en levendige toekomst. U durft toch ook te breken met uw gewoontes?

Smaakt dit naar meer? Denkt u graag mee na? Surf snel naar www.provincieantwerpen.be > geWOONtebreker