Sociale bijdrage Diftar

Met Diftar wil het stadsbestuur de kosten voor het ophalen en verwerken van gft- en restafval zo correct mogelijk verdelen. Onder bepaalde omstandigheden geeft de stad u wel een steuntje in de rug door een bijdrage op uw Diftar-rekening te storten.

Komt u in aanmerking?

Kleine kinderen
Voor elk kind in uw gezin dat jonger is dan drie jaar krijgt u een bijdrage van maximaal 30 euro per jaar. De toekenning gebeurt automatisch. U hoeft geen actie te ondernemen.

Incontinentie
Hebt u incontinentieproblemen, dan krijgt u van de stad een bijdrage van maximaal 75 euro per jaar. Om deze bijdrage aan te vragen, moet u een formulier laten invullen bij uw ziekenfonds. U kunt dit formulier afhalen aan het stadsloket of hieronder downloaden. Het ingevulde formulier kunt u afgeven aan het stadsloket of opsturen met de post.

Aanvraagformulier incontinentie (pdf)

Medische redenen
Hebt u om een andere medische reden (bijvoorbeeld nierdialyse, een stoma of een huidziekte met blaarvorming en loslating opperhuid) meer afval, dan hebt u recht op een bijdrage van maximaal 20 euro per jaar. Om deze bijdrage aan te vragen, moet u een formulier laten invullen bij uw huisarts. U kunt dit formulier afhalen aan het stadsloket of hieronder downloaden. Het ingevulde formulier kunt u afgeven aan het stadsloket of opsturen met de post.

Aanvraagformulier medische redenen (pdf)

Verhoogde tegemoetkoming
Hebt u recht op de verhoogde tegemoetkoming, dan krijgt u maximaal 10 euro per jaar per gezin. De toekenning gebeurt automatisch. U hoeft geen actie te ondernemen.

Erkende onthaalouders
Erkende onthaalouders krijgen een bijdrage van maximaal 25 euro per jaar. De toekenning gebeurt automatisch. U hoeft geen actie te ondernemen.

Verenigingen
Verenigingen met een eigen lokaal kunnen een bijdrage krijgen van maximaal 10 euro per jaar. U kunt deze bijdrage aanvragen met een gemotiveerde brief aan het college van burgemeester en schepenen.

Hoe wordt de bijdrage berekend?

De uitgekeerde bijdrage bedraagt nooit meer dan wat u betaalde voor uw restafval. Als een persoon met incontinentie slechts voor 65 euro aan restafval meegeeft, zal die geen bijdrage ontvangen van 75 euro, maar van 65 euro.

Wanneer gebeurt de uitbetaling?

De uitbetaling van de bijdragen gebeurt één keer per jaar in november of december. Voor de bijdragen die automatisch toegekend worden, gaat de stad uit van de situatie op 1 januari van dat jaar. Als uw kind dus op 1 januari 2017 geboren werd, dan verschijnt de eerste bijdrage eind 2017 op uw Diftar-rekening. Maar werd uw kind op 2 januari 2017 geboren, dan ontvangt u de eerste bijdrage pas eind 2018. De bijdrage wordt wel drie jaar na elkaar op uw Diftar-rekening gestort, dus ook in 2019 en 2020.

Kan ik nakijken of ik een bijdrage ontvangen heb?

  • Op uw Diftar-factuur vindt u de bijdrage rechts bovenaan in het overzicht terug.
  • Op www.mijndiftar.be vindt u de bijdrage terug onder ‘saldo en verrichtingen’.