Automeetings

Automeetings en oldtimerrondritten worden toegelaten onder volgende voorwaarden:

  • De motoren mogen stilstaand niet draaien.
  • De lawaaihinder moet beperkt worden en mag geen overlast veroorzaken.
  • U voorziet voldoende parkeerwachters bij het in- en uitrijden van de parking.

Automeetings vraagt u aan via een evenementaanvraag.

Hangt u tijdelijke bewegwijzering? Bekijk de richtlijnen voor Herentals.