Belasting op kermisactiviteiten

De stad heft een belasting op kermisactiviteiten. De belasting moet betaald worden door diegene met een standplaats op de openbare kermis. Het plaatsrecht wordt vastgesteld voor de paaskermis, septemberkermis, kermis Noorderwijk centrum en Meikermis Morkhoven.
 
U kunt bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, info@herentals.be. U dient uw bezwaar schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd in binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van contante inning.