Inschrijving niet-EU-onderdaan

Kort verblijf

Niet-EU-onderdanen die minder dan 3 maanden in België verblijven, moeten een aankomstverklaring (bijlage 3ter) doen bij de stad.

 • Maak een afspraak.
 • Breng uw nationaal paspoort en een pasfoto mee.

Lang verblijf

Niet-EU-onderdanen die langer dan 3 maanden in België verblijven, moeten zich laten inschrijven in het bevolkingsregister.

Voorwaarden

U beschikt over een geldig nationaal paspoort en een visum type D. 

U beschikt bijkomend:

 • als werknemer: een geldige arbeidskaart tenzij vrijgesteld visum D, B12 of B14
 • als zelfstandige: beroepskaart tenzij vrijgesteld visum D, B12 of B15
 • als student: recent inschrijvingsbewijs van een erkende onderwijsinstelling

Procedure

 • U maakt een afspraak met de stad.
 • De wijkagent controleert of u effectief woont op het aangegeven adres.
 • U kunt uw elektronische vreemdelingenkaart afhalen aan het stadsloket. Maak hiervoor een afspraak.

Wat brengt u mee?

 • nationaal paspoort met visum D (of C in geval van oog op huwelijk of wettelijke samenwoonst)
 • arbeids- of beroepskaart
 • twee recente pasfoto's

Kostprijs

30 euro