Aangepast wonen voor senioren en minder mobiele personen

Een woning kan worden aangepast zodat mensen die minder mobiel zijn, er toch veilig en comfortabel kunnen wonen. Die aanpassingen kunnen zijn: traplift installeren, deuropeningen verbreden, niveauverschillen wegwerken of sanitair aanpassen

Provinciale premie voor advies bij woningaanpassing

Het provinciebestuur Antwerpen kan een premie geven voor gespecialiseerd advies en begeleiding bij de aanpassing van een woning. Afhankelijk van de aard van je vraag en de vereiste aanpassingen, verwijst de provincie je door naar de meest geschikte dienst voor individueel woningadvies. Zij werken hiervoor samen met vzw Landelijke Thuiszorg-woningaanpassing. Je betaalt zelf 50 euro per dossier aan het adviesbureau. De provincie betaalt het resterende bedrag met een maximum van 533 euro voor een advies- of begeleidingsdossier. Als je een premie voor aanpassing van je woning aanvraagt samen met de Vlaamse renovatiepremie, dan komt de provincie tussen voor maximaal 1.153 euro.

Vlaamse premies bij woningaanpassing

Wonen Vlaanderen geeft een premie voor woningaanpassing aan gezinnen waarvan minstens één gezinslid ouder is dan 65 jaar.  Het moet gaan om aanpassingen die nodig zijn om je woning beter toegankelijk te maken. Voorbeelden zijn een traplift installeren, deuropeningen verbreden, niveauverschillen wegwerken of sanitair aanpassen.Je mag deze premie cumuleren met de Vlaamse Renovatiepremie.

Vraag alle informatie op vóór je begint met de verbouwingen bij Agentschap Wonen-Vlaanderen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 Antwerpen, tel. 03-224 61 16.

Aangepaste huurwoningen

De Woonbrug (nieuwe naam van fusie tussen NV Eigen Haard en De Heibloem Olen) verhuurt woningen/appartementen die aangepast zijn voor mensen die minder mobiel zijn. Zij werken met een inschrijvingslijst en houden rekening met je inkomen tot 3 jaar voor de aanvraag.
OCMW Herentals verhuurt gelijkvloerse woningen voor 65-plussers (let op: ze zijn niet aangepast voor rolstoelgebruikers).  Aanvragen bij de sociale dienst van het OCMW: 014-24 66 66. Voor deze woningen is er een wachtlijst.

Serviceflats, seniorenflats en assistentiewoningen

In een serviceflat, seniorenflat of assistentiewoning kun je onafhankelijk en zelfstandig wonen, terwijl je toch in een beschermde omgeving woont. Dat biedt meer veiligheid, er is sociaal contact mogelijk met de andere bewoners en je kunt gebruik maken van dienstverlening of verzorging. Deze flats kunnen deel uitmaken van een woonzorgcentrum of dienstencentrum. De flats zelf zijn aangepast aan de behoeften van personen die minder mobiel zijn, soms ook aan rolstoelgebruikers.

Zorgwonen

“Zorgwonen” is een oplossing voor zorgbehoevende personen die tijdelijk gaan inwonen bij hun mantelzorger(s). De woning wordt tijdelijk opgedeeld in twee wooneenheden met een verdeling 70 % mantelzorger en 30 % hulpbehoevende. Zorgwonen kan voor 65-plussers of personen met een invaliditeitspercentage + 65 %. Als je woning moet worden aangepast, dan moet je zorgwonen melden aan het stadsbestuur via het Omgevingsloket.