Inschrijving EU-onderdaan

Kort verblijf

EU-onderdanen die minder dan 3 maanden in België verblijven, kunnen een melding van aanwezigheid (bijlage 3ter) doen bij de stad.

  • Maak een afspraak.
  • Breng uw identiteitskaart of nationaal paspoort mee.

Lang verblijf

Eu-onderdanen die langer dan 3 maanden in België verblijven, moeten zich laten inschrijven in het bevolkingsregister.

Procedure

  • U maakt een afspraak met de stad.
  • De wijkagent controleert of u effectief woont op het aangegeven adres.
  • Na de toelating tot verblijf kunt u uw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen aan het stadsloket. Maak hiervoor een afspraak.

Wat brengt u mee?

  • identiteitskaart of nationaal paspoort (geldig of vervallen)
  • de nodige documenten die jouw vestiging aantonen, bijvoorbeeld arbeidscontract en loonbrieven, inschrijving als student, afschrift van de geboorteake, bewijs van uw burgerlijke staat,... Tijdens uw afspraak wordt er bekeken welke documenten u nog moet voorleggen.
  • twee recente pasfoto's met witte achtergrond

Kostprijs

  • 30 euro