Wilsverklaring euthanasie

U kunt vooraf euthanasie aanvragen via een wilsverklaring. Die vraag geldt dan alleen in het geval dat u in een onomkeerbare coma terechtkomt (en dus NIET voor andere situaties zoals bijvoorbeeld onomkeerbare verwardheid bij hersentumoren of diepe dementie). U kunt de wilsverklaring op ieder ogenblik herzien of intrekken. De verklaring blijft vijf jaar geldig.

Een wilsverklaring is geldig als ze:

  • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
  • opgesteld of bevestigd is minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
  • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Procedure

U downloadt het modelformulier wilsverklaring euthanasie en vult het in. De wilsverklaring kan één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen.

Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.U maakt via het stadsloket een afspraak met de dienst burgerzaken. 

Wat brengt u mee?

  • Het ingevulde en ondertekende modelformulier
  • Uw identiteitskaart

Kostprijs

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis.

Kunt u nog op een andere manier euthanasie aanvragen?

Euthanasie is, buiten de wilsverklaring, enkel mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken. U kunt euthansie aanvragen als u terminaal ziek bent of als u een ondraaglijke en ongeneeslijke aandoening hebt. U overlegt de vraag met uw behandeld arts en bevestigt ze via een schriftelijk verzoek. Uw arts contacteert een tweede en indien nodig een derde arts. Voor wie terminaal ziek is, is er geen wachttijd. Voor wie niet-terminaal ziek is, is er een wachttijd van een maand tussen de datum van het schriftelijk verzoek en de uitvoering van de euthanasie.