Erfgoedmelding

Als u werkzaamheden wil uitvoeren in een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan moet u dit melden bij de stad. De stad onderzoekt uw aanvraag en kijkt na of uw werkzaamheden de eigenschappen van het beschermde gezicht wel of niet verstoren. De melding volstaat enkel wanneer de werkzaamheden vrijgesteld zijn van een omgevingsvergunning.

Voorbereiding

Ben u zich nog aan het informeren, maar u weet niet hoe u verder moet? Maak dan een afspraak met de dienst ruimtelijke ordening

Procedure

 • Vul het meldingsformulier in.
 • Stuur het aangetekend op naar het stadsbestuur Herentals, stadsbestuur Herentals, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. U kunt de melding ook tegen ontvangstbewijs afgeven bij het stadsloket (Augustijnenlaan 30). Daar hebt u geen afspraak voor nodig. 
 • U ontvangt geen bericht van de stad als uw werkzaamheden het beschermde zicht niet verstoren. In dat geval mag u de werkzaamheden twintig dagen na de datum van melding beginnen.
 • Als uw werkzaamheden het beschermde zicht wel verstoren, dan wordt u hiervan binnen de twintig dagen na uw melding schriftelijk op de hoogte gebracht en moet u eerst een toelating aanvragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed.

Wat brengt u mee?

 • het ingevuld meldingsformulier
 • toelichting van de geplande werkzaamheden
 • motivering waarom de werkzaamheden geen bijzondere impact hebben op het beschermde dorps- of stadsgezicht
 • foto’s, schetsen en tekeningen

Ligt uw eigendom binnen een beschermd dorps- of stadsgezicht?

In Herentals zijn er beschermde dorps- en stadsgezichten op volgende locaties:

 • Stadsgezicht Herentals - omgeving AZ Herentals
 • Stadsgezicht Herentals - omgeving Nederrij–Wolstraat
 • Stadsgezicht Herentals - omgeving Begijnhof
 • Stadsgezicht Herentals - omgeving Grote Markt-Kerkstraat
 • Dorpsgezicht Noorderwijk - omgeving Kruisstraat - Schravenhage

Via het geoportaal van het Agentschap Onroerend Erfgoed kunt u in detail nakijken of het perceel al dan niet binnen een specifieke beschermingszone ligt en doorklikken naar het desbetreffende beschermingsbesluit.

Kostprijs

Een erfgoedmelding is gratis.