Belgische nationaliteit verwerven

Wegens het corona-virus kunt u op dit moment geen afspraak maken voor de Belgische nationaliteit.

U kunt de Belgische nationaliteit op drie manieren verwerven.

Automatische toekenning

Onder bepaalde voorwaarden kan je als minderjarig kind de Belgische nationaliteit krijgen zonder dat je daar iets voor moet doen. De Belgische nationaliteit wordt dan 'automatisch toegekend'.

Nationaliteitsverklaring

Onder bepaalde voorwaarden kan je als meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeente.

Naturalisatie

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, kan je via naturalisatie Belg worden. Het is een gunst, geen recht. De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist in alle vrijheid.

Kostprijs

  • 100 euro en 150 euro registratierechten