Retributie werken voor derden

De stad heft een retributie op werkzaamheden die zij uitvoert in privaat belang van de burger of voor het herstellen van schade aan gemeentelijke eigendommen toegebracht door derden. De retributie moet normaal betaald worden door de persoon die de uitvoering van de werken aanvraagt. Dit kan wijzigen als de uitvoering leidt tot de toepassing van een andere gemeenteverordening, of tenzij de uitvoering het gevolg is van een overeenkomst. De betaling moet gebeuren op het ogenblik van de aanvraag als zij onmiddellijk berekenbaar is, of bij beëindiging van de werken.