Uitleenmateriaal

De stad wil bouwen aan een bruisende gemeenschap en hierbij ondersteuning bieden door uitleenmateriaal ter beschikking te stellen. Het vervoer, onderhoud en vervanging van het uitleenmateriaal brengt voor de stad kosten met zich mee. Daarom heft de stad een retributie. Deze moet betaald worden door de aanvrager, 30 dagen na factuurdatum, cash of via overschrijving.

Voor sommige evenementen is het nodig een evenementaanvraag in te vullen. Indien je een evenementaanvraag doet, moet je geen aparte aanvraag meer doen voor materiaal. Deze beslissingsboom kan je helpen om te bepalen of je jouw evenement moet aanvragen.

Uitleenmateriaal voor feestelijkheden

Doelgroepen

 • Stad en OCMW Herentals
 • AGB Sport en Recreatie Herentals
 • EVA vzw Handelshart Herentals
 • erkende Herentalse verenigingen volgens het erkenningsreglement van de stad Herentals, bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen
 • onderwijsinstellingen op het grondgebied van Herentals
 • woonzorgcentra op het grondgebied van Herentals
 • organisatoren van straat- en buurtfeesten
 • evenementen, goedgekeurd voor projectsubsidies door het college van burgemeester en schepenen
 • omliggende gemeenten

Reserveer uitleenmateriaal voor feestelijkheden

Herbruikbare bekers

Het is verboden om drank te serveren op jouw evenementen in wegwerpbekers (tenzij je garandeert dat 90 % van de eenmalige verpakking gescheiden wordt ingezameld voor recyclage). Meer informatie vind je op https://www.ovam.be/degroenevent.

Erkende Herentalse verenigingen kunnen via de stad herbruikbare bekers lenen. De stad werkt hiervoor samen met Kaliber.

Reserveer herbruikbare bekers

Evenementcontainers

Doelgroepen

Verenigingen en organisaties die een evenement organiseren. De containers worden ter beschikking gesteld gedurende minstens een dag en maximum een maand. Ze dienen voor het inzamelen en verwerken van restafval of GFT-afval dat op het evenement ontstaat.

Kostprijs

ContainertypeRestafvalGFT
120 liternvt10 euro
240 liter10 euronvt
1.100 liter25 euronvt

Voor het transport en de verwerking van het aangeboden afval is naast het plaatsingstarief, een bedrag per kilogram gewogen gewicht verschuldigd:

 • 0,24 euro per kilogram aangeboden restafval
 • 0,10 euro per kilogram aangeboden GFT

Reserveer evenementcontainers

Veiligheidskoffer

Inhoud

 • een EHBO-rugzak
 • tien fluohesjes
 • drie zaklampen
 • een branddeken
 • twee rollen signalisatielint
 • vijf paar handschoenen
 • vier spandoeken met volgende opschriften: twee met pictogram nooduitgang; verkoop geestrijke drank; -16 jaar = geen alcohol
 • vier schuimblussers

Doelgroepen

 • Stad en OCMW Herentals
 • AGB Sport en Recreatie Herentals
 • EVA vzw Handelshart Herentals
 • erkende Herentalse verenigingen volgens het erkenningsreglement van de Stad Herentals
 • evenementen goedgekeurd voor projectsubsidies door het schepencollege

Kostprijs

Het gebruik van de veiligheidskoffer is gratis. Je betaalt wel een waarborg van 50 euro.

Reserveer een veiligheidskoffer

Geluidsmeter

Doelgroepen

 • Stad en OCMW Herentals
 • AGB Sport en Recreatie Herentals
 • EVA vzw Handelshart Herentals
 • erkende Herentalse verenigingen volgens het erkenningsreglement van de Stad Herentals
 • evenementen goedgekeurd voor projectsubsidies door het schepencollege

Kostprijs

Het gebruik van de veiligheidskoffer is gratis. Je betaalt wel een waarborg van 50 euro.

De geluidsmeter kan niet apart gereserveerd worden. Reserveer de geluidsmeter via uw evenementaanvraag.

Speelkoffer

Inhoud

 • reuzenmikado
 • reuzen-vier-op-rij
 • ballen
 • reuzendomino
 • badmintonrackets
 • frisbees
 • jongleerballen
 • springtouwen
 • en meer ...

Doelgroepen

 • Stad en OCMW Herentals
 • AGB Sport en Recreatie Herentals
 • erkende Herentalse verenigingen volgens het erkenningsreglement van de Stad Herentals
 • evenementen goedgekeurd voor projectsubsidies door het schepencollege
 • organisatoren van straat- en buurtfeesten
 • organisatoren van speelstraten

Kostprijs

Het gebruik van de speelkoffer is gratis. Je betaalt wel een waarborg van 50 euro.

Reserveer een speelkoffer

Volkssportmateriaal

Inhoud

Doelgroepen

Iedereen

Kostprijs

Je betaalt een waarborg van 50 euro en een huurprijs per stuk:

 • Trou-madam, tafelkegelspel, tonspel, toptafel, hamertjesspel, riboulette, sjoelbak, stangenbiljart, schuiftafel: 9 euro per stuk
 • Overige volksspelen: 4 euro per stuk

Reserveer volksportmateriaal