Uitleenmateriaal

De stad wil bouwen aan een bruisende gemeenschap en hierbij ondersteuning bieden door uitleenmateriaal ter beschikking te stellen. Het vervoer, onderhoud en vervanging van het uitleenmateriaal brengt voor de stad kosten met zich mee. Daarom heft de stad een retributie. Deze moet betaald worden door de aanvrager, 30 dagen na factuurdatum, cash of via overschrijving.

Voor sommige evenementen is het nodig een evenementaanvraag in te vullen. Indien u een evenementaanvraag doet, moet u geen aparte aanvraag meer doen voor materiaal. Deze beslissingsboom kan u helpen om te bepalen of u uw evenement moet aanvragen.