Openbaar onderzoek waterproductiecentrum PIDPA

Pidpa heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor hernieuwing van de waterwinning te Herentals en een veranderingen op het waterproductiecentrum.

Het openbaar onderzoek loopt van 1 februari 2018 tot en met 2 maart 2018. Gedurende die periode kunt u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

U kunt het dossier op deze webpagina raadplegen.

Het dossier ligt ook ter inzage bij de dienst omgeving. Voor inzage van het dossier moet u een afspraak maken. Gelieve  bij  'opmerking'  uitdrukkelijk  het  dossiernummer OMGP/2017/00008 te vermelden.

Omgevingsvergunningsaanvraag Pidpa waterproductiecentrum

het aanvraagdossier

B25 verordening hemelwater voor de nieuwe verharding

C1 beknopte, niet-technische samenvatting

C1 plan percelen

C6 materialen, grondstoffen en processen

C7 toestellen

C14 historiek milieuvergunningen

D1 MER figuren 2,1 tem 10,8

D1 MER figuren 10,9 tem 12,2

D1 MER figuren 12,3 tem 15,2

D1 MER bijlage 9,1 grondwatermodel

D1 MER bijlage

D1 MER goedkeuring

D1 MER NTS

D1 MER tekst

E1 effecten op de mobiliteit

E2 effecten op de bodem

E3 effecten op het watersysteem

E3a verantwoording hemelwaterbehandeling

E6 effecten op de biodiversiteit

E6quinquies Verscherpte Natuurtoets

E12 cumulatieve effecten

F2 dossiertaks

Plan A – overzichtsplan

Plan B – pompstation gelijkvloers

Plan C – pompstation verdieping

Plan D – filters en decantor 1 gelijkvloers

Plan E – filters en dacantor 1 verdieping

Plan F – filter en decantor 2 commandogalerij

Plan G – filters en decantor

Plan H – beluchter 1

Plan I – beluchter 2

Plan J – gesloten filters gelijkvloers

Plan K – gesloten filters verdieping

Plan L – pompgebouw Malle

Plan M – silogebouw 2

Plan N – silogebouw 1

Plan O – slibverwerking gelijkvloers

Plan P – slibverwerking 1e verdieping

Plan Q – slibverwerking 2e verdieping

Plan R – pompgebouw gelijkvloers

Plan S – pompgebouw buizenkelder

Plan T – watervangputten Herentals

Plan U – peilputten Herentals

Q2 bijstelling bijzondere voorwaarden Vlarem II

R17.3 opslag gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen

R17.3bis technische info kalkmelkcontainer

R53 – bijlage 1

R53 – bijlage 6

R53 – bijlage 7

R53 – boorbeschrijving en putschema pp 115

R53 – boorbeschrijving en putschema pp 116

R53 – boorbeschrijving en putschema pp 117

R53 – boorbeschrijving en putschema pp 118

R53 – boorbeschrijving en putschema pp 144

R53 – boorbeschrijving en putschema WVP 21

R53 – boorbeschrijving en putschema WVP 22

R53 – boorbeschrijving en putschema WVP 23

R53 – boorbeschrijving en putschema WVP 24

R53 – boorbeschrijving en putschema WVP 25

R53 – boorbeschrijving en putschema WVP 26

R53 – boorbeschrijving WVP 9, 10, 13, 17 en 19-20

R53 – boorbeschrijving WVP 11-12, 14-16 en 18

R53 – putschema WVP 2

R53 – putschema WVP 9

R53 – putschema WVP 10

R53 – putschema WVP 11

R53 – putschema WVP 12

R53 – putschema WVP 13

R53 – putschema WVP 14

R53 – putschema WVP 15

R53 – putschema WVP 16

R53 – putschema WVP 17

R53 – putschema WVP 18

R53 – putschema WVP 19

R53 – putschema WVP 20

R53 grondwaterwinningen

RH – bijlage 1a – ruw water 2016

RH – bijlage 1b – gezuiverd water 2016

RH – bijlage 2 – overzicht grondwaterwinningen (5km)

RH hydrogeologische studie