Bijzonder plan van aanleg (BPA)

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is de voorloper van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Het betreft ook een instrument om bestemmingen van gebieden te wijzigen en hier stedenbouwkundige voorschriften aan te koppelen. De stad beschikt nog over diverse goedgekeurde BPA's. Door de komst van de ruimtelijke uitvoeringsplannen is het vandaag niet meer mogelijk om nog BPA's te maken.