Verkoop alcoholische dranken

Voorschriften

Bij een fuif of een ander evenement hoort dikwijls alcohol. Als organisator van een evenement moet je rekening houden met een aantal wettelijke voorschriften:

  • Je mag geen alcohol schenken aan iemand jonger dan zestien jaar.
  • Je mag geen sterkedrank schenken aan iemand jonger dan achttien jaar.
  • Je mag geen alcohol schenken aan iemand die duidelijk dronken is.
  • Je mag geen uitdaging voorstellen of aanvaarden die tot dronkenschap kan leiden.

Een evenement is een openbare plaats en dus is de wetgeving op openbare dronkenschap van toepassing. Politieambtenaren moeten optreden tegen personen die duidelijk dronken zijn. In dat kader kunnen personen die een gevaar vormen voor zichzelf of anderen maximaal twaalf uur opgesloten worden.

Indien je als organisator van een evenement in Herentals sterke drank wenst te schenken, moet je dit aangeven in jouw evenementaanvraag.

Maatregelen

Je kan als organisator heel wat maatregelen nemen om je te houden aan de wettelijke voorschriften. Enkele voorbeelden:

  • Maak bij de ingang, in de zaal of de tent en aan de bar duidelijk dat er geen alcohol geschonken mag worden aan min-zestienjarigen en geen sterkedrank aan min-achttienjarigen.
  • Werk met een leeftijdscontrolesysteem (liefst bij de ingang). Werk bijvoorbeeld met gekleurde polsbandjes per leeftijdscategorie of geef verschillende stempels per leeftijdscategorie.
  • Geef het barpersoneel een opleiding met tips, regels en afspraken over de alcoholwetgeving.
  • Zet volwassenen achter de cocktailbar. Zo is de verkoop van de sterkedranken duidelijk onderscheiden van de verkooppunten waar de andere dranken verkocht worden.

Sterkedrank of niet?

Wat is sterkedrank?

Het antwoord op die vraag heeft niet alleen met het alcoholpercentage te maken, maar ook met het verschil tussen gegiste en gedistilleerde dranken.

Alle alcoholische dranken die meer dan 1,2 volumeprocent (% vol) gedistilleerde alcohol bevatten, zijn sterke dranken. Voorbeelden zijn wodka, rum, cognac, whisky, gin en jenevers, maar ook aperitiefdranken zoals pisang en passoa.

Als limonade of een andere niet-alcoholische drank wordt gemengd met een gedistilleerde alcoholische drank, wordt dat mengsel ook als sterkedrank beschouwd. Voorbeelden zijn alcoholpops en cocktails zoals whisky-cola, gin-tonic en mojito.

Alle dranken, ook niet-gedistilleerde, met een alcoholpercentage van meer dan 22 % vol zijn sterke dranken.

Wat is geen sterkedrank?

Bieren, wijnen en tussenproducten zoals porto en martini zijn gegiste dranken. Gegiste dranken worden pas beschouwd als sterkedrank als ze een alcoholgehalte van minstens 22 % vol bevatten. Dat kan je bereiken door bijvoorbeeld alcohol toe te voegen of de drank extra te laten gisten. Ook als een drank na de gisting wordt gestookt (distilleren), stijgt het alcoholpercentage en valt ze onder de gedistilleerde dranken. Zo is cognac bijvoorbeeld het distillaat van bepaalde witte wijnen.